Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Iulie 2024

 1. PROGRAMUL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ – CENTRE MULTIFUNCȚIONALE , CENTRE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII – NOU!
 2. PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – DIVERSIFICAREA ȘI FLEXIBILIZAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE – NOU!
 3. Granturi SEE – Cooperare bilaterala pentru dezvoltarea artei contemporane
 4. PCIDIF – Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale
 5. Programul START ONG
 6. Programul Incluziune și Demnitate Socială – Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale
 7. Regiunea Centru – Învățămînt primar și secundar
 8. Regiunea Centru Creșterea gradului de participare la învățămîntul profesional și tehnic
 9. Regiunea Centru – Dezvoltare urbană integrată – Orașe
 10. Regiunea Centru – O regiune atractivă – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru
 11. Programul Nouă ne Pasă – Granturi pentru proiecte educaționale în mediul rural
 12. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Clasic 2024
 13. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Plus 2024
 14. PROGRAMUL SĂNĂTATE – CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE A FURNIZA SERVICII PRIVIND DIAGNOSTICUL, MONITORIZAREA ȘI TRATAMENTUL PACIENȚILOR CRITICI ADULȚI PRIN DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE ȘI FORMAREA PERSONALULUI MEDICAL – APEL NELANSAT – NOU!
 15. PDD CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DIRECTIVELOR DE MEDIU – PROIECTE NOI – APEL NELANSAT – NOU!
 16. PEO CREAREA UNUI SPO MODERN, FLEXIBIL, ADAPTAT CONTEXTULUI SOCIO-ECONOMIC, ACCESIBIL ȘI VIZIBIL PT VIITOR – APEL NELANSAT – NOU!
 17. PIDS TRANSMITEREA PRIN SISTEMUL MySMIS2021+ A PROIECTELOR ETAPIZATE . SERVICII DE SUPORT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE – APEL NELANSAT – NOU!
 18. Programul Sănătate – Servicii privind diagnosticul, monitorizarea si tratamentul pacientilor critici copii si nou nascuti – Apel nelansat
 19. Programul Educație și Ocupare – Dezvoltarea unei rețele pentru tineret care să furnizeze servicii personalizate și de calitate tinerilor – Apel nelansat
 20. Programul Educație și Ocupare – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții – Apel nelansat
 21. Regiunea Centru – Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 22. Programul pentru Acvacultură și Pescuit – Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat