Catalogul Surselor de Finanțare AP – Iulie 2024

 1. REGIUNEA CENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE – NOU!
 2. REGIUNEA CENTRU COMUNITĂȚI DIGITALE PENTRU O REGIUNE INTELIGENTĂ – SOLUȚII DIGITALE – NOU!
 3. PNRR SCHEMA DE GRANTURI PROGRAMUL NAȚIONAL REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR – RUNDA II, SERIA 3 – NOU!
 4. CENTRE MULTIFUNCȚIONALE, CENTRE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII – NOU!
 5. PCIDIF SPRIJIN PENTRU PROIECTE DE CDI PT CONSORTII TEMATICE ÎNTRE PARENERI PUBLICI- PRIVATI – NOU!
 6. PEO – DIVERSIFICAREA ȘI FLEXIBILIZAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE – NOU!
 7. PEO MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE PENTRU TINERI, INCLUSIV PENTRU TINERI NEET – NOU!
 8. Programul Sănătate – Continuarea investițiilor finanțate prin POIM 2014-2020 în domeniul sănătății care vizează capabilități medicale mobile/formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament/containere de logistică medicală, operațiuni etapizate
 9. Programul Sănătate – Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din unități sanitare publice
 10. PNRR Granturi pentru unitățile de învățămînt pilot
 11. PEO Competențe digitale pentru piața muncii
 12. PEO Sprijin pentru stimularea ocupării prin furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate
 13. PIDS Servicii comunitare pentru copii și familii in vederea prevenirii separării și susținerea reintegrării
 14. PCIDIF Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale
 15. PCIDIF E-guvernarea si digitalizarea în beneficiul cetățenilor E-guv în administrația, instituțiile publice
 16. Regiunea Centru O regiune educată – Învățământ primar și secundar
 17. Regiunea Centru Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe
 18. Regiunea Centru Dezvoltare urbană integrată – orașe
 19. Regiunea Centru – O regiune cu mobilitate urbană durabilă
 20. Regiunea Centru Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic
 21. Regiunea Centru Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)
 22. Regiunea Centru Dezvoltare urbană integrată municipii
 23. Regiunea Centru O regiune accesibilă
 24. Regiunea Centru Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare
 25. Regiunea Centru O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Infrastructura verde și albastră municipii
 26. Regiunea Centru O Regiune cu mobilitate urbană durabilă – Municipii
 27. Regiunea Centru Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane)
 28. Regiunea Centru Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane)
 29. Programul Sănătate Sprijin pentru implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical
 30. Programul Sănătate Creșterea eficacității serviciilor de îngrijire medicală în domeniul oncologiei musculo-scheletale
 31. Programul Tranziție Justă Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor întreprinderilor și antreprenorilor
 32. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 MĂSURA 2 – Creșterea nivelului de interoperabilitate al sistemelor informatice din administrația publică (AP) prin crearea unui sistem standardizat, interconectat și digital, încurajând reutilizarea informațiilor și a serviciilor
 33. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 MASURA 1 – Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv
 34. PCIDIF Digitalizare în educație
 35. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.3.1 – Transformarea digitală a administrației publice prin adoptarea tehnologiilor avansate
 36. AFM Programul Rabla Clasic 2024
 37. AFM Programul Rabla Plus 2024
 38. Planul Național de Redresare și Reziliență Crearea de păduri urbane
 39. PNRR Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 40. PNRR Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 41. PIDS Gestionarea situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale
 42. Programul START ONG
 43. Programul Transport 2021 – 2027, Prioritatea (P1, P2, P3)
 44. CNI Programul național de construcții de interes public sau social
 45. Programul Nouă ne Pasă Granturi pentru proiecte educaționale în mediul rural
 46. PROGRAMUL SĂNĂTATE CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE A FURNIZA SERVICII PRIVIND DIAGNOSTICUL,MONITORIZAREA SI TRATAMENTUL – APEL NELANSAT – NOU!
 47. PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA AMBULATORIILOR INTEGRATE SPITALELOR DE PSIHIATRIE – APEL NELANSAT – NOU!
 48. PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A CENTRELOR REGIONALE DE GENETICĂ MEDICALĂ – APEL NELANSAT – NOU!
 49. AFIR IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII LICEELOR CU PROFIL AGRICOL – APEL NELANSAT -NOU!
 50. PEO CREAREA UNUI SPO MODERN, FLEXIBIL, ADAPTAT CONTEXTULUI SOCIO-ECONOMIC, ACCESIBIL ȘI VIZIBIL PT VIITOR – APEL NELANSAT – NOU!
 51. PIDS TRANSMITEREA PRIN SISTEMUL MySMIS2021+ A PROIECTELOR ETAPIZATE . SERVICII DE SUPORT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE – APEL NELANSAT – NOU!
 52. PDD CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DIRECTIVELOR DE MEDIU – PROIECTE NOI – APEL NELANSAT – NOU!
 53. Programul Sănătate – Investiții de tipul înființare, renovare, dotare cabinete de asistență medicală stomatologică pediatrie – Apel nelansat
 54. Programul Sănătate Servicii privind diagnosticul, monitorizarea si tratamentul pacientilor critici copii si nou nascuti – Apel nelansat
 55. Programul Sănătate Investiții în infrastructura publica a ambulatoriilor – Apel nelansat
 56. PEO Dezvoltarea unei rețele pentru tineret care să furnizeze servicii personalizate și de calitate tinerilor – Apel nelansat
 57. PEO Start Up Nation România – Apel nelansat
 58. PNRR Investiții în capacități de producție a energiei din biogaz pe bază de gunoi de grajd – Apel nelansat
 59. PEO Tineri antreprenori prin Start Up Nation 2024 – Apel nelansat
 60. PNRR Programul de investiții în infrastructură turistică la nivelul destinațiilor – Apel nelansat
 61. PCIDIF Dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu pentru valorizarea culturii – Apel nelansat
 62. PNRR Sprijinirea investițiilor destinate producției de compost pe bază de gunoi de grajd și alte deșeuri compostabile – Apel nelansat
 63. Regiunea Centru Incubatoare si acceleratoare de afaceri – Apel nelansat
 64. PEO Mecanisme de intervenție pentru alfabetizarea funcțională în învățămîntul preuniversitar – Apel nelansat
 65. PEO Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții – Apel nelansat
 66. Regiunea Centru Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 67. Regiunea Centru Tabere școlare – Apel nelansat
 68. Programul Sănătate Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 – operațiuni etapizate – Apel nelansat
 69. Regiunea Centru Dezvoltarea capacităților publice de CDI – Apel nelansat
 70. AFM Acordarea de sprijin în vederea achiziționării de aparate pentru încălzirea locuințelor din zona montană (Rabla pt sobe) – Apel nelansat
 71. Programul Sănătate Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale – Apel nelansat
 72. Programul Sănătate Investiții în infrastructuri spitalicești noi – Apel nelansat
 73. Programul Transport Creșterea siguranței rutiere – Apel nelansat
 74. Programul național de investiții în infrastructura de sănătate – Apel nelansat
 75. AFIR Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat
 76. PAP Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 77. PNRR Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat