Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Decembrie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Conservarea obiectivelor culturale – NOU!
 2. Proiecte culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru anul 2023 – NOU!
 3. Programul Erasmus+ 2023 – NOU!
 4. Fondul pentru Inovare – NOU!
 5. Circulația operelor literare europene 2023 – NOU!
 6. WORTH II – NOU!
 7. Consolidarea capacității de inovare pentru învățământul superior – NOU!
 8. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – NOU!
 9. Programul Rabla Clasic
 10. Programul Rabla Plus
 11. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 12. START ONG, ediția 2022
 13. Sprijin pregătitor – Apel nelansat
 14. Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului – Apel nelansat
 15. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 16. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 17. Soluții pentru comunitate – Apel nelansat

Back to top of page

Conservarea obiectivelor culturale – NOU!

Finanțator:

Ambasada SUA și Centrul Patrimoniului Cultural din Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale

Obiectivul programului:

Sprijină proiectele de conservare a patrimoniului cultural

Beneficiari eligibili:

Entități necomerciale cu capacitatea necesară de a gestiona proiecte de conservare a patrimoniului cultural, organizații neguvernamentale, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare

Activități eligibile:

 • Conservarea/achiziționarea de obiecte culturale, colecții sau bunuri imobiliare aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv cele al căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică este preconizat, planificat sau în curs de desfășurare, dar nu este finalizat la momentul depunerii cererii
 • Conservarea patrimoniului natural (formațiuni fizice, biologice și geologice, colecții paleontologice, habitate ale unor specii de animale și plante amenințate, fosile etc.), cu excepția cazului în care patrimoniul natural are o legătură sau o dimensiune de patrimoniu cultural
 • Conservarea mediilor de informare (ziare, jurnale de știri, programe de radio și televiziune etc.).
 • Conservarea materialelor publicate disponibile în altă parte (cărți, periodice etc.)
 • Achiziționarea sau crearea de noi exponate, obiecte sau colecții pentru muzee noi sau existente
 • Construcția de clădiri noi, adăugiri de clădiri sau acoperiri permanente (peste situri arheologice)
 • Comandarea de noi opere de artă sau de arhitectură în scopuri comemorative sau de dezvoltare economică
 • Crearea de noi dansuri tradiționale, cântece, cântece, compoziții muzicale, piese de teatru sau alte spectacole, sau adaptarea modernă a celor existente
 • Digitalizarea obiectelor culturale sau a colecțiilor, cu excepția cazului în care face parte dintr-un efort mai amplu și clar definit de conservare, documentare sau diplomație publică
 • Lucrări efectuate înainte de anunțarea acordării grantului, cu excepția cazului în care acestea sunt permise și aprobate de responsabilul de granturi
 • Călătorii internaționale, cu excepția cazurilor în care călătoria este justificată și face parte integrantă din succesul proiectului propus sau pentru a oferi liderilor de proiect oportunități de învățare și de schimb cu experți în domeniul patrimoniului cultural etc.

Valoarea grantului:

Între 10.000 și 500.000 dolari

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Runda 1: Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale în format World, până la data de 10 ianuarie 2023, 11:59 p.m
 • Runda 2: Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri complete de proiecte, până la data de 14 aprilie 2023, 11:59 p.m.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiecte culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru anul 2023 – NOU!

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinirea derulării proiectelor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru anul 2023

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice autorizate, respectiv persoane juridice, cu excepţia instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii

Activități eligibile:

Desfășurarea proiectelor culturale, potrivit actelor constitutive 

Valoarea grantului:

50.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

16 decembrie 2022, orele 14:30

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Erasmus+ 2023 – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
  • Parteneriate de cooperare
  • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
  • Centre de excelență profesională
  • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
  • Alianțe pentru inovare
  • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
  • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
  • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățări: februarie 2023 – aprilie 2023 
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023
 • Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023
 • Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Fondul pentru Inovare – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

 • sprijinirea tehnologiilor, proceselor și proceselor extrem de inovatoare, modelor de afaceri sau produse/servicii mature și cu potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
 • sprijin financiar adaptat la nevoile pieței și la profilurile de risc ale proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private suplimentare

Beneficiari eligibili:

Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda)

Activități eligibile:

 1. Decarbonizarea generală
 • inovarea în domeniul tehnologiilor și proceselor cu emisii reduse de dioxid de carbon
 • stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru mediu (CSC;
 • stimularea construcției și funcționării de proiecte inovatoare inovatoare în domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor de stocare a energiei
 1. Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen
 • electrificarea directă inovatoare a industriei care să înlocuiască utilizarea combustibililor fosili convenționali, atât în utilizări sectoriale, cât și transsectoriale
 • producția inovatoare de hidrogen și aplicații inovatoare (de exemplu, utilizarea hidrogenului ca purtător de energie sau a hidrogenului ca agent de reducere sau ca materie primă) în industrie
 1. Producția de tehnologii curate
  Construcția de instalații de producție și exploatarea acestora pentru a produce anumite componente pentru:
 • instalații de energie regenerabilă (în fotovoltaice, energie solară concentrată, eoliene on-shore și offshore, energie oceanică, energie geotermală, energie solară termică și altele), inclusiv conectarea acestora la rețeaua de electricitate/calor
 • electrolizoare și pile de combustie
 • soluții de stocare a energiei pentru utilizare staționară și mobilă, pentru utilizări intrazilnice și intrazilnice de lungă durată
 • pompe de căldură
 1. Proiecte-pilot de dimensiuni medii

Construirea și operarea de proiecte pilot care se concentrează pe validarea, testarea și optimizarea unor soluții de decarbonizare profundă, foarte inovatoare, în sectoare eligibile pentru sprijin din Fondul pentru inovare.

Valoarea grantului:

3.000.000.000 euro pentru granturi și de 6.000.000 euro pentru asistență pentru dezvoltarea de proiecte

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

16 martie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Circulația operelor literare europene 2023 – NOU! 

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea traducerii, publicării, distribuirii și promovării la nivel european a operelor de ficțiune

Beneficiari eligibili:

Edituri din statele participante la program:

 • Statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM))
 • Țările din afara UE: țările SEE enumerate și țările asociate Programului Europa Creativă (țările asociate) sau țările aflate în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului

Activități eligibile:

 • Traducerea
 • Publicarea
 • Promovarea
 • Distribuirea de opere literare de ficțiune, precum și activități care să contribuie la vânzarea drepturilor de traducere în Europa și în afara acesteia

Valoarea grantului:

Între 100.000 și 300.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 40%

Termen limită:

21 februarie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

WORTH II – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Consolidarea competitivității IMM-urilor din industriile de lifestyle pentru sporirea capacității de inovare prin colaborări intersectoriale și paneuropene între IMM-uri, designeri și furnizori de tehnologie pentru a promova integrarea creativității, designului și a noilor tehnologii în IMM-uri pentru a obține produse, procese și procese cu valoare adăugată ridicată servicii cu valoare adăugată ridicată și, în același timp, să le îmbogățească prin schimbul de cunoștințe și competențe între diferiții actori implicați

Beneficiari eligibili:

Persoane juridice care formează un consorțiu, inclusiv:

 • IMM-uri;
 • profesioniști independenți;
 • organizații private non-profit;
 • organizații private cu scop lucrativ;
 • universități, organizații de cercetare, laboratoare de design etc.

Activități eligibile:

 • modă și textil
 • încălțăminte
 • blană și piele
 • mobilier/decor/arhitectură
 • accesorii și bijuterii

Valoarea grantului:

 • sprijin financiar între 10.000 și 20.000 euro
 • consultanță privind strategia de afaceri și dezvoltarea tehnologică
 • consultanță juridică privind drepturile de proprietate intelectuală și protecția acestora
 • participarea la expoziții
 • crearea de rețele și legături profesionale

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

15 februarie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Consolidarea capacității de inovare pentru învățământul superior – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Consolidarea competitivității Europei prin întărirea capacității de inovare și antreprenoriale a instituțiilor de învățământ superior și abilitarea acestora de a deveni actori-cheie în ecosistemele de inovare

Beneficiari eligibili:

 • Instituții de învățământ superior
 • Întreprinderi publice sau private, mici, mijlocii sau mari
 • Institute de cercetare
 • Organisme publice la nivel local, regional sau național
 • Organizații intermediare sau asociații care reprezintă instituții de învățământ superior

Activități eligibile:

 • Promovarea angajamentului și a schimbării instituționale
 • Consolidarea parteneriatelor
 • Contribuția la dezvoltarea inovațiilor și a întreprinderilor
 • Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale
 • Crearea și diseminarea cunoștințelor

Valoarea grantului:

 • Prima etapă: maxim 350.000 euro per proiect
 • A doua etapă: maxim 400.000 euro per proiect

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

28 februarie 2023, 17.00 CET

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoană fizică autorizată

Întreprindere individuală

ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică

Societăți comerciale cu caracter cultural

Activități eligibile:

Activități cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

30 iunie 2023                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Rabla Clasic  

Finanțator:

Administrației Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Stimularea înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili:

UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului

Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică

Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

ONG-uri

Culte religioase

Operatori economici

Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic

Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată

Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990

Entităţi fără personalitate juridică:

PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială

Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale

Alte persoane juridice, de drept public ori privat

Activități eligibile:                                                                                                            

 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Vechimea autovehiculului uzat eligibil – cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.                                                                                                                     

Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două programe.

Termen limită:

31 ianuarie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Rabla Plus

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Solicitanți eligibili:

UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului

Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică

Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

ONG-uri

Culte religioase

Operatori economici

Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic

Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;

Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990

Entităţi fără personalitate juridică:

PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială

Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale

Alte persoane juridice, de drept public ori privat.

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Maximum 54.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe

Termen limită:

31 ianuarie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționare tehnologii de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:

Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România

Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă

Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale

Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri, – acţiuni de informare în statele membre, pentru informarea consumatorilor privind consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie
 • Restructurarea şi reconversia podgoriilor
 • Asigurarea recoltei
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile finanțare:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), a laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitare/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare și laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • achiziție, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 

START ONG, ediția 2022

 Finanțator:

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

 Obiectivul programului:

Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă

Activități eligibile:

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului:

pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;

pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;

pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:                                                                                                                 

31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

APELURI NELANSATE – Ghiduri supuse consultării publice

Sprijin pregătitor – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

 Obiectivul programului:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat

Beneficiari eligibili:

 • un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • un nou parteneriat – fără personalitate juridică

Activități eligibile:

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru următoarele activități :

 • Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei

Valoarea grantului:

Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului – Apel nelansat

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Educația și/sau conștientizarea publicului privind protecția mediului

Beneficiari eligibili:

Organizații nonguvernamentale

Activități eligibile:

Vizează probleme de mediu din următoarele domenii:

 1. poluarea aerului
 2. poluarea apelor
 3. defrișarea pădurilor
 4. poluarea cauzată de deșeuri (plastic, metal, substanțe chimice, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc.) și modalități de prevenire a efectelor asupra mediului
 5. circuitul de gestionare a deșeurilor/reutilizarea/ reciclarea/colectarea selectivă a deșeurilor; compostarea deșeurilor biodegradabile; eliminarea deșeurilor
 6. exploatarea necontrolată a resurselor pământului și epuizarea resurselor naturale
 7. beneficiile utilizării de resurse naturale regenerabile / importanța energiei verzi
 8. protecția ariilor naturale / parcurilor naturale
 9. agricultura intensivă și repercusiunile acesteia asupra mediului
 10. industrializarea excesivă și repercusiunile acesteia asupra mediului
 11. protecția florei și faunei
 12. schimbări climatice/dezastre naturale/eroziunea solului/inundații/secetă/încălzire globală;
 13. efectele gazelor cu efect de seră asupra mediului;
 14. drepturile și obligațiile de mediu care revin cetățenilor și insituțiilor publice locale

Valoarea grantului

Maximum 500.000 lei

Contribuția beneficiarului

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se găsesc aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

Activități eligibile:

Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului:

Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Soluții pentru comunitate – Apel nelansat

Finanțator:

Synevo

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea calității vieții oamenilor din comunitate din perspectiva educației, sănătății și mediului înconjurător

Beneficiari eligibili:

ONG-uri

Activități eligibile:

Educație

 • Diminuarea fenomenului de abandon școlar în rândul comunităților din mediul rural (grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu)
 • Îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ din medii defavorizate – asigurarea unor condiții optime (curățenie, toalete în școală), cabinet medical școlar, echipare laboratoare, bibliotecă, echipare săli de sport
 • Digitalizarea școlilor: echipamente, metode interactive de predare, metode interactive de formare a cadrelor didactice
 • Educație pentru un stil de viață sănătos (alimentație, activitate fizică, igienă, sănătate mintală, etc.)
 • Educație sexuală
 • Școli postliceale de asistenți medicali – susținerea unor idei diferite, programe de formare, finanțare pentru creșterea numărului de absolvenți, etc.
 • Educație pentru conștientizarea emoțiilor și gestionarea lor
 • Programe de consiliere în rândul elevilor pentru descoperirea aptitudinilor și îndrumare pentru următoarele etape școlare
 • Programe destinate tinerelor mame din mediul rural, care să vizeze creșterea și sănătatea copiilor
 • Programe de integrare în societate și dezvoltare personală a copiilor instituționalizați
 • Programe de justiție juvenilă alternativă și formare de specialiști în domeniu

   Sănătate

 • Programe de prevenție medicală în comunități defavorizate
 • Programe integrate în vederea îmbunătățirii stilului de viață al copiilor (de exemplu programe de prevenție medicală)
 • Programe de implementare a cursurilor de prim ajutor
 • Proiecte inovative cu aplicabilitate în sănătate
 • Programe integrate destinate recuperării diferitelor tipuri de dependență (droguri, alcool etc.)
 • Programe care să diminueze riscurile petrecerii unui timp îndelungat în fața dispozitivelor electronice (impact psihologic, postură, oftalmologie etc.)
 • Educație pro-sănătate
 • Programe de prevenție medicală în rândul copiilor instituționalizați

  Mediu

 • Proiecte menite să găsească soluții pentru realizarea mai multor spații verzi
 • Proiecte care pot diminua risipa de resurse (alimente, energie, apă etc.)
 • Programe de reciclare/reutilizare (educație, implementare, etc.)
 • Educatie pro-mediu

Valoarea grantului:

Maximum 15.000 euro

Contribuția benficiarului:

0%

Termen limită:

Ghid neactualizat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page