Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Iunie 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională
 2. Programul Rabla Clasic 2023
 3. Programul Rabla Plus 2023
 4. Acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement și mediu în Municipiul Alba Iulia
 5. START ONG, ediția 2023
 6. Programul RO – CULTURA
 7. Programul Erasmus+ 2023
 8. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 9. Sprijin pregătitor
 10. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 11. Sprijin pentru implementarea SDL –Apel nelansat – NOU!
 12. Ține pasul –Apel nelansat
 13. Stagii de practică pentru elevi –Apel nelansat
 14. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban –Apel nelansat
 15. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural –Apel nelansat
 16. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile –Apel nelansat
 17. O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A –Apel nelansat
 18. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) –Apel nelansat
 19. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe –Apel nelansat
 20. Soluții pentru comunitate –Apel nelansat