Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Iunie 2024

 1. GRANTURI SEE – COOPERARE BILATERALA PENTRU DEZVOLTAREA ARTEI CONTEMPORANE – NOU!
 2. PCIDIF – PROMOVAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE PRIN DIGITALIZAREA ARHIVELOR CULTURALE – NOU!
 3. Programul START ONG
 4. Programul Incluziune și Demnitate Socială – Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale
 5. Regiunea Centru – Învățămînt primar și secundar
 6. Regiunea Centru Creșterea gradului de participare la învățămîntul profesional și tehnic
 7. Programul Educație și ocupare – Primul student din familie
 8. Regiunea Centru – Dezvoltare urbană integrată – Orașe
 9. Regiunea Centru – O regiune atractivă – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru
 10. Programul Nouă ne Pasă – Granturi pentru proiecte educaționale în mediul rural
 11. Programul Dezvoltare Durabilă – Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte etapizate
 12. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Clasic 2024
 13. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Plus 2024
 14. PROGRAMUL SĂNĂTATE – SERVICII PRIVIND DIAGNOSTICUL, MONITORIZAREA SI TRATAMENTUL PACIENTILOR CRITICI COPII SI NOU NASCUTI – APEL NELANSAT -NOU!
 15. PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – DEZVOLTAREA UNEI REȚELE PENTRU TINERET CARE SĂ FURNIZEZE SERVICII PERSONALIZATE ȘI DE CALITATE TINERILOR – APEL NELANSAT – NOU!
 16. PROGRAMUL SAVE 2024 – APEL NELANSAT – NOU!
 17. PNRR Programul național reducerea abandonului școlar – runda II – seria 3  – Apel nelansat
 18. Programul Educație și Ocupare – Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional în îngrijire și educație timpurie a copiilor – Apel nelansat
 19. Programul Educație și Ocupare – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții – Apel nelansat
 20. Programul Incluziune și Demnitate Socială – Centre multifuncționale , Centre cu dotări sportive și culturale pentru copii – Apel nelansat
 21. Regiunea Centru – Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 22. Programul pentru Acvacultură și Pescuit – Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat