Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Mai 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Programul Lumea prin Culoare și Sunet –NOU!
 2. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională –NOU!
 3. AFCN – Apel de finanțare a proiectelor editoriale 2023 – NOU!
 4. Sprijin pregătitor – NOU!
 5. Programul Rabla Clasic 2023
 6. Programul Rabla Plus 2023
 7. Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului
 8. Apel privind Carta drepturilor fundamentale ale UE
 9. ACORDAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR, PRECUM ŞI PERSOANELOR FIZICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL, CARE INIŢIAZĂ ŞI ORGANIZEAZĂ PROIECTE DE EDUCAŢIE, CULTURA, SPORT, SOCIAL, AGREMENT ȘI MEDIU ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA
 10. START ONG, ediția 2023
 11. Programul RO – CULTURA
 12. Programul Erasmus+ 2023
 13. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 14. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 15. Ține pasul – Apel nelansat – NOU!
 16. Stagii de practică pentru elevi – Apel nelansat – NOU!
 17. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – Apel nelansat – NOU!
 18. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – Apel nelansat -NOU
 19. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Apel nelansat – NOU!
 20. O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A – Apel nelansat
 21. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 22. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 23. Soluții pentru comunitate – Apel nelansat

Back to top of page

Programul Lumea prin Culoare și Sunet – NOU!

Finanțator:

Fundația Orange

Obiectivul programului:

Srpijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auz într-o societate ce le oferă oportunități concrete pentru a-și atinge potențialul și a avea o viață autonomă

Beneficiari eligibili:

 • Organizații neguvernamentale (asociații, fundații sau federații)
 • Instituții educaționale
 • Instituții culturale

Activități eligibile:

Proiecte în domeniul:

 • Educației și angajabilității
 • Accesibilității și mobilității în spații publice
 • Culturii și participării la viața comunității

Vor avea prioritate proiectele cu impact și rezultate clare, cu o componentă digitală, inițiativele sustenabile și cu soluții inovatoare de incluziune, cu acoperire naţională sau cu un număr cât mai mare de beneficiari.

Valoarea grantului:

 • Maximum 485.000 RON,  exclusiv proiecte propuse în parteneriat de către mai multe organizații
 • Maximum 125.000 RON pentru proiecte depuse de o singură entitate

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

26 mai 2023, ora 17.00

Informații suplimentare se pot găsi aici 

Back to top of page

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Producerea energiei electrice

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice

Unități de cult

Activități eligibile:

 • realizare sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie
 • instalare sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW
 • panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp
 • invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW
 • structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată
 • tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă
 • stocare informaţii privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare
 • colectare de la distanţă a informaţiilor, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source
 • compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API
 • panourile fotovoltaice cu standarde obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730, să aibă garanţie – minimum 10 ani, să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani
 • invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109

Valoarea grantului: 20.000 lei

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită:

26 mai 2023, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici  

Back to top of page

AFCN – Apel de finanțare a proiectelor editoriale 2023 – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivul programului:

Sprijinirea proiectelor editoriale

Beneficiari eligibili:

 • Edituri şi redacții de publicații culturale
 • Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale (ex.: organizații nonguvernamentale, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.)
 • Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale)

Activități eligibile:

Carte

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
 • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
 • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație

Reviste și publicații culturale

 • Susținerea multiculturalității
 • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
 • Continuitatea în susținerea conținutului cultural

Poezie

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
 • Promovarea textelor pentru copii
 • Antologii

Valoarea grantului:

Carte – Maximum 60.000 lei

Reviste și publicații culturale – Maximum 40.000 lei

Ediții de poezie – Maximum 35.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

31 mai 2023, ora ora 24:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pregătitor – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

Obiectivul programului:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat

Beneficiari eligibili:

 • parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • nou parteneriat – fără personalitate juridică

Activități eligibile:

 • Capitolul 1: consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei

Valoarea grantului:

Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: 0,22 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru parteneriatul cu o populație mai mare/egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Elaborarea strategiei: max. 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului/populația acoperită de SDL.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 mai 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Rabla Clasic 2023

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Stimulare a înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili

Valoarea grantului:

Prima de casare: 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate – pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP.

Ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară

7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehiculul nou motocicletă cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 1.500 lei pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru două autovehicule uzate de prima de casare se ridică la 10.000 lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Rabla Plus 2023

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pentru cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului:

 • 51. 000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, excepție motocicleta cu generare de 80 g CO2/km în sistem WLTP pentru un autovehicul uzat
 • 54. 000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate
 • 1.500 lei ecobonus pentru fiecare autovehicul de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat

Ecotichetul se acordă pentru autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 75.000 euro, cu TVA inclus

Instituțiile publice și UAT beneficiază de ecotichet de 120.000 lei pentru autovehicul nou, fără să predea un autovehicul uzat.

Ecotichetul pentru o motocicletă electrică este 26.000 lei, se poate adăuga ecobonus de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul de cel puțin 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus: 120 de zile de la data emiterii

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului prin activităţi vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului.

Beneficiari eligibili:

Organizaţiile neguvernamentale

Activități eligibile:

 1. a) cheltuieli salariale membrilor echipei de proiect/instructorilor/colaboratorilor implicați
 2. b) cheltuieli cu deplasarea membrilor echipei de proiect/instructorilor/colaboratorilor implicați – maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
 3. c) deplasarea participanţilor la activitățile proiectului care alcătuiesc grupul ţintă, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului,
 4. d) cazarea şi masa membrilor echipei de proiect/instructorilor/colaboratorilor implicați, precum și a participanţilor la activitățile proiectului care alcătuiesc grupul ţintă, pe perioada de derulare a excursiilor, taberelor, altor tipuri de activităţi vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului, în limita a 150 lei/zi/participant;
 5. e) taxă campare;
 6. f) servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare
 7. g) achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile necesare derulării activităților proiectului;
 8. h) achiziția de active necorporale
 9. i) cheltuieli indirecte, respectiv cu utilitățile spațiilor/amplasamentelor unde se derulează activitățile proiectului, pe perioada de implementare a acestuia, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului.
 10. j) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată prin orice alte mijloace. 

Valoarea grantului:

Bugetul alocat:150 de milioane

Finanţare acordată: maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului, suma maximă 500.000 lei/proiect.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

12 mai 2023, ora 23:59.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Apel privind Carta drepturilor fundamentale ale UE

Finanțator:

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA)

Obiectivul programului:

Protejarea, promovarea și conștientizarea drepturilor cu susținerea organizațiilor societății civile active la nivel local, regional, național și transnațional în promovarea și cultivarea acestor drepturi, consolidând astfel la protecția și promovarea valorilor Uniunii și la respectarea statului de drept și contribuind la construirea unei Uniuni mai democratice, a dialogului democratic, a transparenței și a bunei guvernanțe.

Beneficiari eligibili:

Condiții de eligibilitate: (solicitanții principali „coordonator”, co-solicitanții și entitățile afiliate):

 • Solicitanții principali: să fie persoane juridice fără scop lucrativ (organisme private);
 • Co-solicitanți: să fie persoane juridice fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ (organisme publice sau private). Organizațiile cu scop lucrativ pot depune cereri de finanțare numai în parteneriat cu organizații private non-profit;
 • Sediu în țările eligibile: statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM));
 • activitățile trebuie să se desfășoare în oricare dintre țările eligibile;
 • subvenția UE solicitată minimum 75.000 euro;
 • proiectul poate fi național sau transnațional; cererea poate implica una sau mai multe organizații (solicitant principal „coordonator” și co-solicitanți).

Activități eligibile:

Propunerile trebuie să fie depuse numai pentru una dintre următoarele 5 priorități:

 1. Consolidarea capacităților și sensibilizarea cu privire la Carta drepturilor fundamentale a UE;
 2. Promovarea drepturilor și valorilor prin împuternicirea spațiului civic;
 3. Litigii strategice;
 4. Protejarea valorilor și drepturilor UE prin combaterea infracțiunilor și discursurilor instigatoare la ură;
 5. Sprijinirea unui mediu favorabil pentru protecția denunțătorilor de integritate.

Valoarea grantului:

Bugetul disponibil – 16.000.000 euro- prioritățile vor avea bugete separate. Distribuirea fondurilor va fi proporțională cu numărul de propuneri eligibile primite în cadrul fiecărei priorități.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

25 mai 2023, ora 17:00:00 CET (Brussels)

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

ACORDAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR, PRECUM ŞI PERSOANELOR FIZICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL, CARE INIŢIAZĂ ŞI ORGANIZEAZĂ PROIECTE DE EDUCAŢIE, CULTURA, SPORT, SOCIAL, AGREMENT ȘI MEDIU ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA

Finanțator:

Municipiul Alba Iulia

Obiectivul programului:

Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

Activități eligibile:

 • Educație
 • Cultura
 • Sport
 • Social
 • Agrement si mediu

Valoarea grantului:

Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilă a programului: 1.450.000 lei, din care pentru:

Educație – 600.000 lei

Cultura – 616.000 lei

Sport – 130.000 lei.

Social – 18.000 lei

Agrement si Mediu – 86.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

START ONG, ediția 2023

Finanțator:

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

Obiectivul programului:

Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă

Activități eligibile:

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului:

pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;

pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;

pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul RO – CULTURA

Finanțator:

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Obiectivul programului:

Întărirea cooperării bilaterale între artiști din România și Statele Donatoare (1-4 săptămâni) în România sau unul dintre Statele Donatoare.

Beneficiari eligibili:

Entități private, comerciale sau necomerciale sau ONG înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare

Activități eligibile:

Colaborarea artiștilor la o nouă creație artistică într-un spațiu de cooperare stabilit de comun acord

Domeniile artistice eligibile

 • arte performative
 • arte vizuale
 • muzică
 • literatură
 • abordări interdisciplinare

Valoarea grantului:

Artiști români/ucraineni care se deplasează în Statele Donatoare

În funcție de perioadă: 1250 EUR/1 săptămână – 4000 EUR/4 săptămâni.

Sumă acordată:

 • În Norvegia – 600 euro;
 • În Islanda – 900 euro;
 • În Liechtenstein – 500 euro.

Artiști din Statele Donatoare care se deplasează în România

În funcție de perioadă: 750 EUR/1 săptămână – 3000 EUR/ 4 săptămâni.

Suma acordată: În România – 800 euro.

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

30 septembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Erasmus+ 2023

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
 • Parteneriate de cooperare
 • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
 • Centre de excelență profesională
 • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
 • Alianțe pentru inovare
 • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
 • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
 • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățări: februarie 2023 – aprilie 2023 
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023
 • Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023
 • Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
 • Societăți comerciale cu caracter cultural

Activități eligibile:

Activități cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

30 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționare tehnologii de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociații de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizații interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri, – acțiuni de informare în statele membre, pentru informarea consumatorilor privind consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie
 • Restructurarea şi reconversia podgoriilor
 • Asigurarea recoltei
 • Investiții
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile finanțare:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitare/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare și laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • achiziție, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 APELURI NELANSATE – Ghiduri supuse consultării publice

Ține pasul – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P09

Obiectivul programului:

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

Solicitanți eligibili:

Furnizorii de formare profesională continuă autorizați, publici și privați și furnizorii de servicii de consiliere și orientare profesională autorizați

Activități eligibile:

 • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și angajaților privind importanța participării la FPC
 • Consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru persoanele care ocupă funcții de management
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajați în vederea actualizării competențelor specifice ca urmare a evoluțiilor tehnologice și a apariției de noi competențe (recalificare, recalificare evolutivă)

Valoarea grantului:

Între 201.000 și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Stagii de practică pentru elevi – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P08

Obiectivul programului:

Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Solicitanți eligibili:

 • Structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației
 • Angajatori
 • Asociaţii profesionale
 • Camere de comerţ şi industrie
 • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale
 • ONG-uri
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • Instituţii şi organizaţii din consorţii şi parteneriate regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale
 • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională
 • Instituții de Învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (nivel ISCED 2,3,4)

Activități eligibile:

 • Acțiuni care vizează programe de învățare la locul de muncă (activitate obligatorie)
 • Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă (activitate relevantă)

Valoarea grantului:

Între 201.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO)

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)

Solicitanți eligibili:

 1. a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale
 2. b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizați publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale şi organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri
 3. c) autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit. a) si b) de mai sus

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)
 • Derularea  programelor de formare antreprenorială  (activitate relevantă și obligatorie)
 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă și obligatorie)
 • Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

 • Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie)

Valoarea grantului:

ITI Moții, Țara de Piatră – Zone de munte: 2.857.160,00 euro

Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000 euro/întreprindere, pentru minim 4 locuri de muncă nou create

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)

Solicitanți eligibili:

 1. a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale
 2. b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri
 3. c) autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit a) și b) de mai sus

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)
 • Derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevantă și obligatorie)
 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă și obligatorie)
 • Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

 • Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie)

Valoarea grantului:

Valoare ajutor de minimis: max. 100.000,00 euro/întreprindere, pentru minim 4 locuri de muncă nou create      

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027

Obiectivul programului:

Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)

Solicitanți eligibili:

Organizații, cu sediul social în România, al căror obiect de activitate include servicii în domeniul pieței muncii

Parteneri eligibili

 • Consiliul Economic și Social
 • Instituții de studii și cercetări pe piața muncii, publice și private
 • Furnizori de servicii de ocupare și formare publici și privați

Activități eligibile:

 • Îmbunătățirea capacității și digitalizarea organizațiilor societății civile  (activitate obligatorie);
 • Dezvoltarea și implementarea de parteneriate pentru ocupare și formare (activitate obligatorie);
 • Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării (activitate obligatorie);
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea  importanței dialogului social și a serviciilor pieței muncii (activitate relevantă);
 • Acțiuni inovative pentru creșterea participării OSC la consolidarea dialogului social național și european, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici (activitate relevantă).

Valoarea grantului:

Între 201.000 și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 7, OS 4.6, Acțiunea 7.1, Intervenția 7.1.1

Obiectivul programului:

Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Solicitanți eligibili:

 • UAT de bază, din mediul rural din regiunea Centru, respectiv UAT comună
 • UAT – județ din regiunea Centru

sau

Parteneriate între comună și/sau UAT la nivel județean din Regiunea Centru, pe de o parte și unități de cult, cu personalitate juridică, din cadrul cultelor recunoscute în România, Organizații neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – asociații și fundații constituite, inclusiv filiale (cu personalitate juridică) ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute

sau

Parteneriate între UAT comună și UAT județ.

UAT va deține calitatea de lider de parteneriat.

Activități eligibile:

I. Intervenții vizând infrastructura

I. A. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor/monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural:

 • Restaurarea, reabilitarea, consolidarea, conservarea și punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu UNESCO și de clasă A
 • Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a unor elemente din situri de patrimoniu cultural.

Intervențiile pot viza, după caz, inclusiv dotarea cu mobilier urban, amenajarea spațiilor verzi (inclusiv plantare de arbori) în interiorul siturilor și pregătirea lor pentru evenimente culturale artistice și meșteșugărești (scenă spectacole/amfiteatru în aer liber). Intervențiile asupra elementelor in situri de patrimoniu cultural (de ex. piațetele centrale în localități declarate in întregime sit UNESCO) sunt eligibile doar dacă monumentul în sine a fost deja restaurat sau face obiectul prezentului proiect.

I. B. Activități complementare/conexe investiției de bază pot include:

 • Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului de patrimoniu vizat de investiție
 • Delimitarea si împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu, dacă este cazul
 • Reabilitarea căilor de acces (rutier) direct către obiectivele de patrimoniu sau către elementele din sit reabilitate (excepție drumuri județene/naționale), exclusiv pentru a asigura condiții de deplasare în siguranță pentru vehiculele de destinate transportului colectiv, fără creșterea capacității de transport sau pentru asigurarea deplasării pietonale sau cu bicicleta
 • Amenajarea de parcări pentru autovehicule de transport colectiv
 • Amenajarea de standuri de biciclete
 • Construcție/reabilitare/modernizare clădiri conexe de tipul grupurilor sanitare și spațiilor tehnice, inclusiv utilitățile necesare pentru funcționalitatea acestora
 • Amenajarea/marcarea de trasee turistice/itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate

II. Activități soft

II. A. Activitățile de tip soft privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială vor fi legate de infrastructura care face obiectul cererii de finanțare și pot include, fără a se limita la:

 • promovarea diversității culturale și facilitarea accesului la cultură
 • modele inovatoare de implicare a comunității sau inovare socială
 • integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile
 • implicarea comunității locale și a altor părți interesate relevante – de ex. IMM sau ONG active în zonă – într-o manieră participativă

II. B Activități de digitalizare a obiectivului de patrimoniu vizat de investiție – sunt obligatorii și vor include cel puțin reconstrucția digitală (digitizarea) a obiectivului de patrimoniu. Complementar reconstrucției digitale a monumentului /sitului se pot realiza și alte activități de digitalizare:

 • Scanarea obiectivelor și utilizarea rezultatului pentru crearea unui tur virtual al sitului sau monumentului; scanarea unor documente/cărți vechi din zona respectivă și oferirea accesului specialiștilor/cercetătorilor la acestea
 • Crearea/utilizarea de aplicații pentru dispozitive mobile pentru vizitarea obiectivului/sitului în aer liber, sisteme pentru realizarea unui tur virtual
 • Sisteme de ghidaj al vizitării sitului (sistem de ghidaj al vizitatorilor prin coduri QR și audio ghiduri)

II.C Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului/sitului de patrimoniu vizat de intervenție, și, după caz, a activităților soft propuse.

II.D Creșterea capacității administrative:

Consultanță în planificare/elaborare de planuri/strategii, care să identifice nevoile specifice și posibilitățile de valorificare a activelor de patrimoniu existente pentru îmbunătățirea vieții comunității, ca parte a proiectelor promovate și în corelare strategiile de dezvoltare locală și regională

Instruire/formare pentru animarea și conștientizarea populației privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural (de ex. campanii de conștientizare, întâlniri cu grupuri de actori locali, etc.)

Cooperare transfrontalieră și transnațională, inclusiv cu parteneri din statele care compun regiunea Dunării

Proiectele vor include obligatoriu: activități vizând infrastructura, de tipul celor menționate la punctul I.A și, complementar acestora, activități soft de tipul celor menționate la punctele II.A, II.B (cel puțin activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu) și II.C

Se vor finanța cu prioritate obiectivele de patrimoniu UNESCO situate în mediul rural.

Valoarea grantului:

Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

Activități eligibile:

Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului:

Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Soluții pentru comunitate – Apel nelansat

Finanțator:

Synevo

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea calității vieții oamenilor din comunitate din perspectiva educației, sănătății și mediului înconjurător

Beneficiari eligibili:

ONG-uri

Activități eligibile:

Educație

 • Diminuarea fenomenului de abandon școlar în rândul comunităților din mediul rural (grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu)
 • Îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ din medii defavorizate – asigurarea unor condiții optime (curățenie, toalete în școală), cabinet medical școlar, echipare laboratoare, bibliotecă, echipare săli de sport
 • Digitalizarea școlilor: echipamente, metode interactive de predare, metode interactive de formare a cadrelor didactice
 • Educație pentru un stil de viață sănătos (alimentație, activitate fizică, igienă, sănătate mintală, etc.)
 • Educație sexuală
 • Școli postliceale de asistenți medicali – susținerea unor idei diferite, programe de formare, finanțare pentru creșterea numărului de absolvenți, etc.
 • Educație pentru conștientizarea emoțiilor și gestionarea lor
 • Programe de consiliere în rândul elevilor pentru descoperirea aptitudinilor și îndrumare pentru următoarele etape școlare
 • Programe destinate tinerelor mame din mediul rural, care să vizeze creșterea și sănătatea copiilor
 • Programe de integrare în societate și dezvoltare personală a copiilor instituționalizați
 • Programe de justiție juvenilă alternativă și formare de specialiști în domeniu

   Sănătate

 • Programe de prevenție medicală în comunități defavorizate
 • Programe integrate în vederea îmbunătățirii stilului de viață al copiilor (de exemplu programe de prevenție medicală)
 • Programe de implementare a cursurilor de prim ajutor
 • Proiecte inovative cu aplicabilitate în sănătate
 • Programe integrate destinate recuperării diferitelor tipuri de dependență (droguri, alcool etc.)
 • Programe care să diminueze riscurile petrecerii unui timp îndelungat în fața dispozitivelor electronice (impact psihologic, postură, oftalmologie etc.)
 • Educație pro-sănătate
 • Programe de prevenție medicală în rândul copiilor instituționalizați

  Mediu

 • Proiecte menite să găsească soluții pentru realizarea mai multor spații verzi
 • Proiecte care pot diminua risipa de resurse (alimente, energie, apă etc.)
 • Programe de reciclare/reutilizare (educație, implementare, etc.)
 • Educatie pro-mediu

Valoarea grantului:

Maximum 15.000 euro

Contribuția benficiarului:

0%

Termen limită:

Ghid neactualizat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page