Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Decembrie 2023

 1. Cartea de identitate electronică și semnătura calificată
 2. Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol
 3. Programul Național pentru reducerea abandonului școlar (PNRAS) runda a II-a – școli mici
 4. Programul Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare
 5. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni HUB-uri de dezvoltare a competențelor digitale
 6. Crearea de păduri urbane
 7. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 8. Perfecționarea recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente
 9. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 10. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 11. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 12. Schema De Minimis Pentru Accelerarea Digitalizării Producției Și Distribuției De Filme
 13. Dezvoltarea infrastructurii pt. Managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile
 14. Granturi de digitalizare IMM
 15. Sprijinirea Investițiilor în modernizare
 16. Formarea profesioniștilor din educația timpurie – Apel nelansat
 17. Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) runda a II-a – Apel nelansat
 18. Schemă de ajutor de minimis în scopul refacerii potențialului forestier – Apel nelansat
 19. Asigurarea infrastructurii universitare – Apel nelansat
 20. Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice – Apel nelansat
 21. Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) – Apel nelansat
 22. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – Apel nelansat
 23. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 24. Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale – Apel nelansat
 25. Digitalizarea managementului eticii universitare – Apel nelansat
 26. Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat
 27. Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat
 28. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului  Orizont Europa – Apel nelansat
 29. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat