Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Februarie 2024

 1. MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI – PROGRAMUL “CONSTRUCTPLUS” – NOU!
 2. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – ASIGURAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL INDUSTRIAL – NOU!
 3. PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE – DIGITALIZAREA SECTORULUI CULTURII SCRISE PRIN CREȘTEREA VOLUMULUI DE CARTE REALIZAT ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI MOBILIZAREA DE NOI AUDIENȚE PRIN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE – NOU!
 4. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE ZI PENTRU COPIII EXPUȘI RISCULUI DE A FI SEPARAȚI DE FAMILIE – SESIUNEA II – NOU!
 5. PLANULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE – UEFISCDI – SUBPROGRAMUL PARTENERIATE PENTRU AGENDA STRATEGICĂ CENTRE DE EXCELENȚĂ – NOU!
 6. PROGRAMUL COMUNITĂȚILE PĂDURII DE MÂINE – NOU!
 7. MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE – SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII CRESCĂTORILOR DIN SECTORUL BOVINELOR DE CARNE ȘI AL BUBALINELOR – NOU!
 8. MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE – SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII CRESCĂTORILOR DIN SECTORUL SUIN ȘI AVICOL – NOU!
 9. FONDUL DE INOVARE STRIVE EU.MASTERCARD – NOU!
 10. Regiunea Centru – Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi
 11. Regiunea Centru – Schemă de ajutor de stat și de minimis pentru investițiile din cadrul Intervenției 1.4.1 – Investiții tehnologice în IMM-uri
 12. Regiunea Centru – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă
 13. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului
 14. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Investiții în exploatații pomicole
 15. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Investiții în sectorul zootehnic
 16. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Înființarea sistemului de irigații
 17. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Investiții în condiționarea,depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole
 18. Programul CERV – Citizens, Equality, Rights and Values
 19. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Fonduri disponibile pentru formarea profesională pri PS PAC 2027
 20. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)
 21. Fond de investiții pentru finanțarea startup-urilor din domeniul tehnologiei
 22. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene
 23. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Hotărârea pentru acordarea sprijinului de urgență pentru fermierii din sectorul vegetal
 24. Planul Național de Redresare și Reziliență – Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 25. Planul Național de Redresare și Reziliență – Perfecționarea recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente
 26. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 27. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 28. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Plus 2023
 29. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Clasic 2023
 30. PROGRMUL SĂNĂTATE – IMPLEMENTAREA DE SOLUȚII DE CERCETARE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL – APEL NELANSAT – NOU!
 31. DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 2024 – APEL NELANSAT – NOU!
 32. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – LISTAREA LA BURSĂ A ÎNTREPRINDERILOR – APELUL II – APEL NELANSAT – NOU!
 33. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – PEDAGOGIE DIGITALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – APEL NELANSAT – NOU!
 34. MINISTERUL ENERGIEI – FONDUL DE MODERNIZARE – PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABIL EPENTRU AUTOCONSUM – SECTOR PRIVAT – APEL NELANSAT – NOU!
 35. MINISTERUL ENERGIEI – FONDUL DE MODERNIZARE – PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU SOLICITANȚII DIN SECTORUL PRIVAT -APEL NELANSAT – NOU!
 36. Regiunea Centru – Trecerea de la idee la piața – sprijin pentru IMM – Apel nelansat
 37. Regiunea Centru – Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 38. Regiunea Centru – Dezvoltarea capacităților private de CDI – Apel nelansat
 39. Programul Tranziție Justă Ghidul pentru sprijinirea tranziției forței de muncă – Apel nelansat
 40. Programul Dezvoltare Durabilă – Proiecte etapizate din sectorul energiei – Apel nelansat
 41. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare – Apel nelansat
 42. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Schema de ajutor de minimis destinată tranziției către economia circulară – Apel nelansat
 43. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Modernizarea infrastructurii de irigații – Apel nelansat
 44. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Agro-mediu şi climă – Apel nelansat
 45. Programul de Acvacultură și Pescuit – Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 46. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului – Apel nelansat
 47. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat
 48. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Agricultura ecologică – Apel nelansat
 49. Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime – Încetarea temporară a activităților de pescuit în contextul urmărilor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 50. Planul Național de Redresare și Reziliență – Dezvoltarea infrastructurii pt managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile – Apel nelansat
 51. Planul Național de Redresare și Reziliență – Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 52. Planul Național de Redresare și Reziliență – Schemă de ajutor de minimis în scopul refacerii potențialului forestier – Apel nelansat
 53. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice – Apel nelansat
 54. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – Apel nelansat