Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Mai 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – NOU!
 2. Programul Proof – of – Concept – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ – NOU!
 3. Programul Rabla Clasic – NOU!
 4. Programul Rabla Plus – NOU!
 5. Schema de Ajutor de Stat reglementată prin HG 807/2014 – NOU!
 6. Apelul de proiecte Conectare. Dezvoltare. Acces – NOU!
 7. Sesiunea de finanțare III/2022 pentru proiecte editoriale – NOU!
 8. Programul ACCES – Apel de proiecte destinat operatorilor culturali din zona independentă – NOU!
 9. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată – NOU!
 10. Innovators for Children – Soluții tech pentru îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor din România – NOU!
 11. Programul „SMEs Growth” – Programul “Dezvoltarea IMM-urilor în România” – Sprijin pentru Startup – NOU!
 12. Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România
 13. Programul IMM PROD
 14. Programul RURAL INVEST
 15. Programul GARANT CONSTRUCT
 16. Programul INNOVATION
 17. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
 18. Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică
 19. Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali
 20. Programele de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului
 21. Programul IMM INVEST ROMANIA
 22. Subprogramul AGRO IMM INVEST
 23. Apelul Filme în mișcare (Films on the Move)
 24. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
 25. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 26. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 27. Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol – Apel nelansat
 28. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat
 29. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat
 30. Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA” – Apel nelansat
 31. Investiții în activități productive – Măsura 3 – Apel nelansat
 32. Investiții în exploatații pomicole – Apel nelansat
 33. PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV – Apel nelansat
 34. Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off – Apel nelansat
 35. Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici – Apel nelansat
 36. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – Apel nelansat
 37. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 38. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 39. Proiect de Ordonanță de Urgență privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar – Apel nelansat
 40. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

Back to top of page

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – NOU!

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

 Program de finanțare:
Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 4
OUG 61/06.05.2022

Obiectivul programului:
Acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Beneficiari eligibili:
IMM-uri

Activități eligibile:
Acordare de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat

Valoarea grantului:

Microgranturi

 • Vor fi acordați 5.000 euro/beneficiar
 • Bugetul măsurii este de 50 de milioane de euro
 • Numărul aproximativ de beneficiari: aproximativ 10.000
 • Măsura este implementată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Granturi pentru capital de lucru

 • Valoarea granturilor va fi stabilită în funcție de cifra de afaceri
 • Bugetul măsurii este de 250 de milioane de euro
 • Numărul aproximativ de beneficiari: aproximativ 10.000
 • Măsura este implementată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Potrivit proiectului de OUG, valoarea granturilor pentru capital de lucru va fi stabilită în funcție de cifra de afaceri înregistrată în anul 2019, astfel:

 • 5.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro
 • 15% din cifra de afaceri, fără a depăși valoarea de 120.000 euro, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro
 • max. 120.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro

Contribuția beneficiarului:
Neprecizată

Termen limită:
Se estimează lansarea în data de 26 mai 2022 pentru granturi pentru capital de lucru și în 27 mai 2022 pentru microgranturi

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Proof – of – Concept – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Regional, Obiectiv Specific 1.2

Obiectivul programului:

Finanțarea produselor inovatoare tehnologic

Beneficiari eligibili:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii

Activități eligibile:

 • Bioeconomie
 • Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate
 • Energie, mediu şi schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Sănătate
 • Alte domenii identificate la nivel regional

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

Se estimează lansarea apelului în cursul lunii mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Rabla Clasic – NOU!

 Finanțator:
Administrației Fondului pentru Mediu

 Obiectivul programului:
Stimularea înnoirii Parcului auto național

 Beneficiari eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat

Activități eligibile:                                                                                                            

 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Vechimea autovehiculului uzat eligibil trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:
Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.                                                                                                                     

Contribuția beneficiarului:
Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două programe.

Termen limită: 31 mai 2022
Din data de 13 mai 2022 va începe o nouă sesiune de depunere.

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Rabla Plus – NOU!

Finanțator:
Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:
Maximum 54.000 lei

Contribuția beneficiarului:
Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe

Termen limită: 31 mai 2022
Din data de 13 mai 2022 va începe o nouă sesiune de depunere.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schema de Ajutor de Stat reglementată prin HG 807/2014 – NOU!         

Finanțator:
Guvernul României

Program de finanțare:

Publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 394/21.IV.2022

Obiectivul programului:
Stimularea investițiilor cu impact major în economie

Beneficiari eligibili:
Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică

Activități eligibile:

 • Industria prelucrătoare
 • Construcții
 • HORECA
 • Informații și comunicații
 • Sănătate și asistență socială     

Valoarea grantului:
Minimum 1.000.000 euro
Nivelul de finanțare prin intermediul schemei de ajutor de stat se stabilește în funcție de mărimea proiectului de investiții și regiunea geografică. Prin grila de punctaj propusă, sunt încurajate investițiile în zonele cele mai slab dezvoltate ale României.

 Contribuția beneficiarului:

50%

Termen limită:
26 iulie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Apelul de proiecte Conectare. Dezvoltare. Acces – NOU!

 Finanțator:
Enel România

 Obiectivul programului:
Creșterea calității vieții persoanelor care aparțin unor comunități vulnerabile

 Beneficiari eligibili:
ONG-uri din România
Este încurajată colaborarea cu diverse entități (alte ONG-uri, instituții publice, mediul de afaceri local etc.).

 Activități eligibile:

 • Accesul la educație de calitate
 • Accesul la energie, cu focus pe combaterea sărăciei energetice
 • Dezvoltare economică prin acțiuni de inovare socială

 Valoarea grantului:
Între 50.000 și 120.000 de lei

Contribuția beneficiarului:
Neprecizat

Termen limită:
20 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sesiunea de finanțare III/2022 pentru proiecte editoriale – NOU! 

Finanțator:

Guvernul României

 Beneficiari eligibili:

 Edituri și redacții de publicații culturale

 • Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale (organizații nonguvernamentale, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.)
 • Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale)

 Activități eligibile:

 • Carte
  • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
  • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
  • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație
 • Reviste și publicații culturale
  • Susținerea multiculturalității
  • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
  • Continuitatea în susținerea conținutului cultural
 • Poezie
  • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
  • Promovarea textelor pentru copii
  • Antologii

Valoarea grantului:
Carte – 42.000 lei
Reviste și publicații culturale – 36.000 lei
Ediții de poezie  – 30.000 lei

Contributia beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
31 mai 2022, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul ACCES – Apel de proiecte destinat operatorilor culturali din zona independentă NOU!

 Finanțator:
Guvernul României

Obiectivul programului:
Valorificarea la nivel național a potențialului cultural și creativ din sectorul cultural indepedent

Solicitanți eligibili:
Persoane juridice române:

 • Asociații
 • Fundații
 • Instituții de cultură de drept privat
 • Persoane fizice autorizate

Activități eligibile:
Teatru
Muzică
Dans
Arte vizuale
Cultură scrisă

Valoarea grantului:
Maximum 50.000 lei per proiect/acțiune culturală

Contribuția beneficiarului:
0%

Termenul limită:
31 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată – NOU!

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.1

Solicitanți eligibili:
Unităţi administrativ-teritoriale – județe (județul Ilfov), municipii și subdiviziuni ale municipiilor (București și sectoarele)

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

 • UAT: județul Ilfov, municipiul București și sectoarele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate
 • orice alte autorități/instituții publice locale (din județul Ilfov/municipiul București și sectoarele) care pot contribui la implementarea proiectului
 • ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală)
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară
 • parteneri sociali (sindicate, patronate și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică)
 • instituții de învățământ superior acreditate

Activități eligibile:

 • Acces online la serviciile gestionate partajat sau exclusiv de autoritățile și instituțiile publice locale
 • Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor
 • Retro-digitalizarea documentelor din arhivă

Valoarea grantului:
Între 250.000 și 4 milioane lei

Contribuția beneficiarului:
2%

Termen limită:
31 mai 2022, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Innovators for Children – Soluții tech pentru îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor din România – NOU!

Finanțator:
Impact Hub Bucharest și Impact Hub Basel, UiPath Foundation – Partener Strategic și BRD Groupe Societe Generale și Mastercard – sponsori ai programului

Obiectivul programului:
Validarea soluțiilor scalabile și de impact care oferă copiilor și adolescenților acces la produse și servicii mai bune și la condiții de viață îmbunătățite

Solicitanți eligibili:

 • Startup-uri și ONG-uri din toată țara care au o idee de business, sunt în stadiul de prototip sau sunt de maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe piață la data finalizării perioadei de înscriere
 • Antreprenorii și antreprenorii sociali care propun soluții tehnologice pentru diverse arii de dezvoltare cu care se confruntă copiii. Sunt căutate în special soluții scalabile

Activități eligibile:

 • Sănătate: tratament&prevenție adaptate copiiilor
 • Acces îmbunătățit la sănătate, în special acolo unde el este dificil
 • Educație
 • Nutriție și alimentație
 • Sănătate mentală
 • Sănătate fizică și emoțională
 • Siguranță
 • Drepturile copiilor în era digitală
 • Comunități și mediu mai potrivite pentru copii

Valoarea grantului:
Mentorat și training, precum și de o finanțare totală nerambursabilă de 20.000 de euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termenul limită: 12 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul „SMEs Growth” – Programul “Dezvoltarea IMM-urilor în România” – Sprijin pentru Startup – NOU!

Finanțator:
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

Program de finanțare:
MECANISM FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021

Obiectivul programului:
Stimularea sectorului românesc de afaceri: Dezvoltarea afacerilor companiilor recent înființate în domeniile: Inovație verde în industrie, TIC și Creștere albastră.

Solicitanți eligibili:

 • Trebuie să fi fost înființați și înregistrați de cel puțin 6 luni și să funcționeze de cel mult 4 ani la data termenului limită al acestui Apel
 • Trebuie să funcționeze în una din cele trei arii de interes ale Programului (Inovare verde în industrie, Creștere albastră și TIC).

Solicitanții eligibili vor fi întreprinderi mici necotate pe o perioadă de până la patru ani de la data înregistrării lor, care nu au distribuit încă profit și care nu s-au format prin fuziune.

Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, și organizații nonguvernamentale înregistrate în România sau într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia)

Activități eligibile:

Inovare verde în industrie 

 • Dezvoltare și investiții în tehnologii ecologice inovative
 • Dezvoltare de tehnologii, servicii și produse verzi
 • Dezvoltare și implementare de “procese de producție mai verzi”

Creștere albastră 

 • Dezvoltare și investiții în turismul costal și maritim
 • Dezvoltare și investiții în biotehnologia albastră
 • Dezvoltare și investiții în resursele miniere de pe fundul marin
 • Elaborarea de soluții inovatoare referitoare la gunoiul și deșeurile marine
 • Dezvoltarea de tehnologii inovatoare privitoare la furnizarea de apă, inclusiv desalinizare.

TIC 

 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse TIC
 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse folosind componente TIC

Valoarea grantului: Între 10.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 15%

Termen limită: 14 iulie 2022, ora 14:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România (NOU!)

Finanțator:

Administrației Fondului pentru Mediu

 Obiectivul programului:

Ecologizarea zonelor afectate de deșeuri

Solicitanți eligibili:

Unitățile administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii, județe, subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

Beneficiarii finanțării pot coopta voluntari din comunitățile locale, inclusiv din rândul instituțiilor publice, unităților de învățământ, operatorilor economici și/sau puși la dispoziție de ONG-uri.

Activități eligibile:

 • Ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecție din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, dacă cantitățile de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia.

Valoarea grantului:

Suma maximă acordată de AFM pentru finanțarea unui proiect se stabilește în funcție de numărul locuitorilor UAT sau, în cazul ADI, în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componență, astfel:

 • 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori;
 • 27.000 lei pentru solicitantul care are între 200.001 și 400.000 locuitori;
 • 24.000 lei pentru solicitantul care are între 100.001 și 200.000 locuitori;
 • 21.000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 și 100.000 locuitori;
 • 18.000 lei pentru solicitantul care are între 20.001 și 50.000 locuitori;
 • 15.000 lei pentru solicitantul care are între 10.001 și 20.000 locuitori;
 • 12.000 lei pentru solicitantul care are între 5.001 și 10.000 locuitori;
 • 9.000 lei pentru solicitantul care are între 3.001 și 5.000 locuitori;
 • 5.000 lei pentru solicitantul care are între 1.501 și 3.000 locuitori;
 • 3.000 lei pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori.

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 6 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul IMM PROD (NOU!)

Finanțator:
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:
Acordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri

Solicitanți eligibili:
IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri:
IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri
Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție
Forme de organizare a profesiilor liberale cu activități de producție din zona urbană

Activități eligibile:

 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție

Valoarea grantului:
Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul RURAL INVEST (NOU!)

Finanțator:
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:
Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone

Solicitanți eligibili:
Entități cu activitate în producție/de producție în mediul rural și urban mic (IMM, start-upuri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinzătorii debutanți în afaceri cu activitatea în producție, profesii liberale care pot desfășura activități productive)

Activități eligibile:

 • achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare
 • dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură

Valoarea grantului:
Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul GARANT CONSTRUCT (NOU!)

Finanțator:
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:
Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu

Solicitanți eligibili:
IMM, inclusiv start-up care desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor

Activități eligibile:

 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții

Valoarea grantului:
Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul INNOVATION

Finanțator:
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:
Sprijină invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014

Solicitanți eligibili:
IMM-uri, inclusiv start-upuri, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate in cadrul programului/schemei de ajutor de stat

Activități eligibile:

 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare

Valoarea grantului:
Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:
Minimum 20%

Termen limită:
30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici </strong

Back to top of page

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1

Obiectivul programului:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Furnizori autorizați de formare profesională
 • Centre autorizate de evaluare și certificare competențe profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii
 • Asociații și fundații
 • Organizații sindicale
 • Organizații patronale
 • Întreprinderi sociale de inserție
 • Angajatori
 • Camere de Comerţ şi Industrie
 • Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene

Activități eligibile:

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 • Combaterea discriminării și a segregării

Valoarea grantului:
Valorile proiectelor se stabilesc de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate.

Contribuția beneficiarului:
Variabilă

Termen limită: 15 iunie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică

Finanțator:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia

Program de finanțare:
Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

Obiectivul programului:
Energie cu consum mai mic de carbon și securitate sporită a aprovizionării.

Solicitanți eligibili:

 • Orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație neguvernamentală, înființată ca persoană juridică în România.
 • Parteneri eligibili:
 • Entități publice/private, comerciale/necomerciale, stabilite ca persoană juridică în Norvegia sau în România.

Activități eligibile:

 • Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc.;
 • Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice;
 • Credite educaționale la nivel terțiar privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică;
 • Instruirea personalului în consiliere energetică;
 • Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei mai eficient;
 • Sprijin pentru training în implementarea sistemelor de management energetic, care includ eficiența energetică, generarea locală de surse regenerabile, suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de management energetic în industrii, autorități publice locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de lege;
 • Sprijinirea abilităților privind evaluarea preliminară, pregătirea și dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență energetică;
 • Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi implementată;
 • Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu asociațiile de gospodării/blocuri.

Valoarea grantului:
Între 50.000 și 200.000 euro.

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită: 31 mai 2022, ora 14:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, OS 6.2/REACT-EU

Obiectivul programului:
Reducerea consumului de energie a consumatorilor industriali, promovează acţiuni pentru implementarea sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Solicitanți eligibili:
Societăţi cu personalitate juridică/societăți din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care implementează sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Activități eligibile:
Achiziţionare şi implementare sistem de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:

 • Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie

Valoarea grantului:
Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:
0%

Termen limită:
31 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programele de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului

Finanțator:
Guvernul României

Program de finanțare:
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Obiectivul programului:
Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni
Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, printr-un adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a acestora
Sprijinire organizațiilor/asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient pentru promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință

Solicitanți eligibili:
Asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, ONG ale românilor de pretutindeni, organizaţii internaţionale
Persoane fizice autorizate/juridice de drept public/privat din România/străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni

Activități eligibile:

 • Reintegrare – facilitare inserție și reinserție socială și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora în României și atragere oameni de afaceri români din diaspora pe piața din România
 • Educaţie – sprijinirea integrării românilor cu domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii
 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora
 • Mass-media – sprijinire mass-media de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare
 • Societatea civilă – sprijinire/consolidare/extindere mediu asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români
 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale/respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni
 • Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli sunt cuprinse în Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare

Valoarea grantului:
Maximum 300.000 lei

Contribuția beneficiarului:
Neprecizată

Termen limită:
30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul IMM INVEST ROMANIA

Finanțator:
FNGCIMM

Obiectivul programului:
Acordare facilități de garantare de către stat pentru credite acordate IMM şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili:
Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                            
Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite:

 • Unul/mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, – 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate este 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este 5.000.000 lei, pentru credite de investiţii 10.000.000 lei
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare de 500.000 lei pentru microîntreprinderi/1.000.000 lei pentru întreprinderile mici

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:
30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Subprogramul AGRO IMM INVEST

Finanțator:
FNGCIMM

Obiectivul programului:
Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili:
Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                            

 • Finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii

Grant acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi componentă nerambursabilă de 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat

Valoarea grantului:
Maximum 345.000 euro pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii
Maximum 290.000 euro pentru domeniul producţiei primare de produse agricole
Maximum 2.300.000 euro pentru sectorul alimentar

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:
30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Apelul Filme în mișcare (Films on the Move)

Finanțator:
Uniunea Europeană

Program de finanțare:
Programul Europa Creativă

Obiectivul programului:
Încurajarea și sprijinirea distribuției mai largă a filmelor europene nenaționale recente, încurajând agenții de vânzări și distribuitorii de cinematografe să investească în promovarea și distribuția adecvată a filmelor europene nenaționale

Solicitanți eligibili:                                                                                                           
Persoane juridice (organisme publice/private) stabilite într-una din țările participante la Europa Creativă, adică statele membre ale UE, țări non-UE, precum țările SEE și țările asociate Programului Europa Creativă sau țările care sunt în negocieri pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea granturilor

Activități eligibile:                                                                                                            

 • Campanii de distribuție teatrală și/sau online paneuropeană a filmelor europene eligibile, coordonate de agentul de vânzări al filmului

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
5 iulie 2022, ora 17:00 CETInformații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

 Finanțator:
Guvernul României

Obiectivul programului:
Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale, Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film, Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe, Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori, Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului

Solicitanți eligibili:
Întreprinderi româneşti/străine înregistrate şi funcţionând conform legii din România/ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României

Activități eligibile:

 • Achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului
 • Cuantumul alocării poate crește cu 10% dacă producția promovează o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești
 • Cuantumul alocării poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:
Minim 55%

Termen limită:
31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Finanțator:
Guvernul României

Instituită prin:
Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Obiectivul programului:
Dezvoltare regională prin investiții care generează minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti

Solicitanți eligibili:
Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile:
Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii
 • locuri de muncă create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia
 • fiecare loc de muncă creat se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată

Criterii de eligibilitate:

 • investiţii iniţiale
 • crearea a cel puțin 100 locuri de muncă
 • să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii

Valoarea grantului:
Maxim 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia
Maxim a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov
Maxim 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti

Contribuția beneficiarului:

Termen limită: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:
Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:
Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE prin acţiuni de informare în state membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie
 • Restructurare şi reconversie podgorii
 • Asigurare recolta
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitarea/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și săli de degustare
 • achiziții, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:
Minimum 50%

Termen limită:
Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 9.1

Obiectivul programului:

Încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

Activități eligibile:

 • adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței
 • introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și    aprovizionarea cumpărătorilor en gros
 • stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității
 • alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare

Valoarea grantului:

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului de producători, astfel:

 • Anul I de la recunoaștere – 10 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul II de la recunoaștere – 8 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul III de la recunoaștere – 6 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul IV de la recunoaștere – 5 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul V de la recunoaștere – 4 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat

 Finanțator:
Guvernul României

Obiectivul programului:
Susținere investiții în sectoare economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”

Solicitanți eligibili:
Societățile comerciale

Activități eligibile:
Codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape înbuteliate
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
 • 1811 Tipărirea ziarelor
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgică
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040
 • 31 Fabricarea de mobilă
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului:
Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar

Contribuția beneficiarului:
Minimum 15%

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al UE, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line

Solicitanți eligibili:

Societățile comerciale

Activități eligibile:

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 • Activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 :
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013
 • Activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi
  • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri)

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitate de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului:

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: Apel nelansat, se preconizează lansarea apelului la sfârșitul lunii mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA” – Apel nelansat

Finanțator:
Guvernul României

Obiectivul programului:
Stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, crearea de noi locuri de muncă

Solicitanți eligibili:
Societățile – IMM înființate de persoane fizice după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv

Activități eligibile:

 • echipamente tehnologice
 • achiziţionare spaţii de lucru,/producţieprestări servicii şi comerţ
 • mijloace de transport
 • achiziţionare mobilier/aparatură birotică/sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale
 • salarii, utilități, servicii de contabilitate și cheltuieli chirii pentru spaţii de lucru/producţie/prestări servicii şi comerţ
 • pachet digital (voucher de digitalizare)
 • active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale
 • taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei
 • plăcuțele informative obligatorii
 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului

Valoarea grantului:

Maximum 100.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii unui singur loc de muncă)

Maximum 200.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii a două locuri de muncă)

Contribuția beneficiarului:

Minimum 5%

Termen limită:

Apel nelansat, se preconizează lansarea apelului în data de 17 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Investiții în activități productive – Măsura 3 – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul de finanțare:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 4, PI 4d, OS 4.1, Acțiunea 4.1.1

Obiectivul programului:
Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Solicitanți eligibili:
Microîntreprinderi
Întreprinderi mici
Întreprinderi mijlocii

Aplicanții în cadrul măsurii nu trebuie să își fi modificat acționariatul în integralitate începând cu data de 10.09.2021

Activități eligibile:

 • Dotarea cu active corporale, necorporale
 • Modernizare spații de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului

SECTOARE VIZATE:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției)
 • Clasa F – Construcții
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor
 • Clasa H – Transport și depozitare
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport
 • Clasa P– Învățământ
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative
 • Clasa S – Alte activități de servicii

Valoarea grantului:
Între 50.000 – 1.000.000 euro
Grantul va fi limitat la maximum 5 x cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019

Contribuția beneficiarului:
5% în cazul microîntreprinderilor
10% în cazul întreprinderior mici
15% în cazul întreprinderilor mijlocii

Termen limită:

Din nou în consultare publică

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Investiții în exploatații pomicole – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului:
Îmbunătățirea performanței economice a fermelor restructurarea și modernizarea fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață  și a diversificării agricole

Solicitanți eligibili:
Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, Organizație de producători, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor

 Activități eligibile:

 • înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (componente secundare)
 • depozitare/condiționare/procesare (procesarea componentă secundară) – modernizare exploatație
 • utilaje recoltare (modernizare exploatație)

Valoarea grantului:
Între 100.000 și 1.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:
Minimum 30%

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE2014 – 2020, AP 1, PI 1b, OS 1.3, Acțiunea 1.2.1

Obiectivul programului:
Încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse/procese sau tehnologii noi ori substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare

Solicitanți eligibili:
Întreprinderi mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate

Activități eligibile:

 • Dezvoltare experimentală
 • Activități de inovare privind obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale
 • Alte activități de inovare:
 • detașarea de personal cu înaltă calificare
 • achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării
 • achiziția de servicii de sprijinire a inovării
 • Inovare de proces și organizațională, investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare

Valoarea grantului:
Maximum 3.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:
Variabilă

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE2014 – 2020, AP 1, PI 1b, OS 1.3, Acțiunea 1.2.1

Obiectivul programului:
Sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor și dezvoltării START-UP-urilor inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului) din regiuni mai puțin dezvoltate, bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obținute în universități/institute sau pe idei brevetate, în vederea realizării de produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață

Solicitanți eligibili:
Start-up-uri
Spin-off-uri

Activități eligibile:

 activităţie cercetare-dezvoltare

 • achiziţie servicii pentru cercetare-dezvoltare
 • achiziţie servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică
 • transfer tehnologic
 • achiziţie/protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea standardelor
 • achiziţie servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă
 • introducerea în producţie şi realizare produs/proces/tehnologie/serviciu
 • procurare de materii prime şi materiale necesare proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi activităţi de introducere în producție şi realizare produs/ proces/tehnologie/serviciu)
 • informare şi publicitate privind proiectul
 • înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor

Valoarea grantului:
Maximum 989.880 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
Programul Operațional Infrastructura Mare, AP 6, OS 6.1&6.3, REACT-EU

Obiectivul programului:
Sprijin financiar acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică şi vizează atingerea obiectivelor asumate de România prin axa prioritare 6 „Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, prespectiv prin măsura aferentă REACT-EU din cadrul POIM 2014 – 2020

Solicitanți eligibili:
Operatorii economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică

Activități eligibile:

 • Extindere/modernizare reţele de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN
 • implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari

Valoarea grantului:
Maximum 15.000.000 euro/proiect
Maximum 50.000.000 euro/ întreprindere

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:
Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:
Persoană fizică autorizată
Întreprindere individuală
ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Activități eligibile:
Solicitantul desfășoară activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:
Maximum 200.000 euro,  respectiv acoperirea de 20%, a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020, comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN autorizate, eligibile

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană şi Guvernul României

 Obiectivul programului:
Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:
Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

 Activități eligibile:
Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:
Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

 Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:
Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:
ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale
Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020
Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului:
Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Ordonanță de Urgență privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Reducerea efectelor sociale negative determinate de pandemie

Solicitanți eligibili:

Angajatorii din sectorul agro-alimentar, care încadrează în muncă, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă Județene

Activități eligibile:

   • Angajare cu normă întreagă a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului

Valoarea grantului:
Maxim 2.250 lei/lună/angajat
Posturi ale căror cerințe presupun studii medii: maxim 3.500 lei lună/ angajat
Posturi ale căror cerințe presupun studii superioare: maxim 6.000 lei/lună/ angajat

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

Finanțator:
Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:
Producerea energiei electrice

Solicitanți eligibili:
Persoane fizice

 Activități eligibile:

 • realizare sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie
 • instalare sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW
 • panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp
 • invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW
 • structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată
 • tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă
 • stocare informaţii privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare
 • colectare de la distanţă a informaţiilor, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source
 • compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API
 • panourile fotovoltaice trebuie să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730, să aibă garanţie – minimum 10 ani, să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani
 • invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109; să aibă garanţie – minimum 6 ani, calculaţi de la data procesului-verbal de recepţie sistemului de panouri fotovoltaice

Valoarea grantului: 20.000 lei

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită:
Ghid neactualizat

Informații suplimentare se pot găsi aici    

 

Back to top of page