Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Noiembrie 2023

 1. PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ – DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI – NOU!
 2. PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL INVESTALIM – NOU!
 3. PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE – NOU!
 4. SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU OPERATORII ECONOMICI ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII ȘI DEZVOLTĂRII STAȚIUNILOR BALNEARE ȘI BALNEOCLIMATICE – NOU!
 5. PROGRAMUL WORTH II – NOU!
 6. SCHEMA DE AJUTOR PENTRU ENERGIE VERDE PENTRU AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ – NOU!
 7. SCHEMĂ DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT (SC, ONG, PFA, ÎI) – NOU!
 8. SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI – NOU!
 9. TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE – NOU!
 10. TRANSFER DE CUNOȘTINȚE – NOU!
 11. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ – NOU!
 12. PROGRAMUL NEB CATALYSE – NOU!
 13. Schemă de ajutor de stat și de minimis pentru investițiile din cadrul Intervenției 1.4.1 – Investiții tehnologice în IMM-uri
 14. Programul Rabla Clasic 2023
 15. Programul Rabla Plus 2023
 16. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I –Confederații
 17. Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene
 18. Ține pasul
 19. Comunități de seniori
 20. Stagii studenți
 21. Primele de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor
 22. Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor
 23. Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 24. Hotărârea pentru acordarea sprijinului de urgență pentru fermierii din sectorul vegetal
 25. Investiții tehnologice în IMM – uri
 26. Programul IMM PROD
 27. Schema de minimis pentru incoming
 28. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural
 29. Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023 – 2024
 30. Programul RURAL INVEST
 31. Stagii de practică pentru elevi
 32. Programul GARANT CONSTRUCT
 33. Programul INNOVATION
 34. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban
 35. Programul IMM INVEST ROMANIA
 36. Subprogramul AGRO IMM INVEST
 37. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 38. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 39. Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari – ORDINUL 279
 40. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – ORDINUL 280
 41. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR PRIVATE DE CDI – APEL NELANSAT – NOU!
 42. ÎNCETAREA TEMPORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT ÎN CONTEXTUL URMĂRILOR RĂZBOIULUI DE AGRESIUNE AL RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI – APEL NELANSAT – NOU!
 43. MĂSURI DE MARKETING – MĂSURI COMPENSATORII ÎN CONTEXTUL URMĂRILOR RĂZBOIULUI DE AGRESIUNE AL RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI – APEL NELANSAT – NOU!
 44. PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ – DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI – APEL NELANSAT – NOU!
 45. Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 46. Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă – Apel nelansat
 47. Schema de ajutor de minimis destinată tranziției către economia circulară – Apel nelansat
 48. Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat
 49. Investiții în condiționarea,depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole – Apel nelansat
 50. Înființarea sistemului de irigații – Apel nelansat
 51. Modernizarea infrastructurii de irigații – Apel nelansat
 52. Agro-mediu şi climă – Apel nelansat
 53. Investiții în sectorul zootehnic – Apel nelansat
 54. Investiții în exploatații pomicole – Apel nelansat
 55. Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi – Apel nelansat
 56. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 57. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 58. Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice – Apel nelansat
 59. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat
 60. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 61. Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 62. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat
 63. Agricultura ecologică – Apel nelansat
 64. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 65. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat