Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 16 iulie 2021