Hotararile si Procesul Verbal al Sedintei CDR Centru din data de 27 septembrie 2016