Hotararile si Procesul Verbal al sedinței CDR din data de 25 noiembrie 2015