Parteneriate Regionale

Tipuri de parteneriate

1. Consiliul pentru Dezvoltare Regionala CENTRU

Unul din principiile fundamentale ale politicii regionale a Uniunii Europene este parteneriatul. Acesta sta si la baza constituirii structurii de coordonare si decizie de la nivelul Regiunilor de Dezvoltare: Consiliul pentru Dezvoltare Regionala.
Scopul si atributiile CDR, in calitate de organism deliberativ la nivel regional sunt stipulate in Legea 315/2004 care stabileste cadrul institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala in Romania.

2. Consortiul pentru Dezvoltare Regionala CENTRU

Este o structura consultativa a CDR, constituita la inceputul anului 2002 in cadrul programului Phare TVET 2001. Atributiile initiale ale acestei structuri au fost de a identifica domeniile prioritare de formare in invatamantul profesional si tehnic regional si de a orienta investitiile din programul Phare TVET 2001 spre 25 de scoli din reteaua IPT din Regiune. Ulterior, atributiile Consortiului au fost extinse in sfera ocuparii pentru elaborarea politicilor si strategiilor regionale de ocupare. In componenta acestui parteneriat intra 38 de institutii din Regiune, cu rol in dezvoltarea socio-economica a regiunii, asigurand reprezentarea partenerilor sociali, a institutiilor de invatamant superior, institutiilor descentralizate ale administratiei centrale si administratia judeteana, inspectotare scolare, patronate, sindicate.

3. Comitetul Regional de Planificare si grupurile de lucru tematice si judetene pentru elaborarea PDR

Comitetul Regional de Planificare este o structura consultativa a CDR pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala, asigurand participarea larga tuturor institutiilor regionale cu rol in dezvoltarea economica si sociala a Regiunii: autoritati ale administratiei publice locale si judetene, camere de comert, universitati, ONG/uri, patronate, sindicate, etc
Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala si a Planului National de Dezvoltare este reglementata prin HG 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a PND.

Alte parteneriate cu institutii de la nivel regional

1. Agentia Regionala de Protectia Mediului Sibiu si ADR CENTRU 

au semnat un Acord de parteneriat in cursul anului 2005 pentru colaborare in cadrul activitatilor de planificare si implementare a proiectelor de mediu.

2. Parteneriate cu Organisme Intermediare ale Programelor Operationale Sectoriale

Autoritatile de Management ale Programelor Operationale au infiintat Organisme Intermediare, Unitati Regionale sau Oficii teritoriale pentru implementarea respectivelor PO sau a unor axe prioritare si masuri din PO.

ADR CENTRU a semnat deja acorduri de parteneriat cu cateva din aceste institutii: Agentia Regionala de Protectia Mediului Sibiu si ANCS urmand ca in perioada imediat urmatoare sa fie incheiate conventii de colaborare cu toate institutiile de la nivel regional responsabile cu implementarea fondurilor structurale sau a Programului National de Dezvoltare Rurala si pescuit.

POS Dezvoltarea competitivitatii economice
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici, Mijlocii si Cooperatie Brasov
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici, Mijlocii si Cooperatie Targu Mures

POS Mediu
Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Mediu – Sibiu, Regiunea Centru

POS Dezvoltarea Resurselor Umane
Organismul Intermediar Regional a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Regiunea Centru (subordonata Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse MMFES)
Unitatea Regionala pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Centru (Educatie)
Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic – OI POS DRU – Filiala Regionala Centru
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Directia Generala Organism Intermediar POS CCE Axa 2 – CDI, Biroul Regional Alba Iulia

Programul National pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 7 Centru, Alba Iulia

3. Parteneriate si relatii de colaborare cu Universitatile din Regiunea CENTRU

Universitatile au fost si sunt parteneri ai ADR CENTRU in diferitele structuri cu rol in planificarea regionala sau sectoriala: Comitetul Regional de Planificare, Consortiul de dezvoltare Regionala dar si in Comitetul Regional pentru Evaluare Strategica care are rol in avizarea proiectelor finantate din POR.

Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia
Universitatea Transilvania, Brasov
Universitatea Petru Maior, Targu Mures
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

ADR CENTRU alaturi de Universitatea Transilvania Brasov sunt parteneri in proiectul RenERg EuReg care va fi implementat in Regiunea CENTRU in perioada 2008-2010 cu fonduri din Programul Cadru 7 al Uniunii Europene si care isi propune crearea unei strategii in domeniul utilizarii resurselor regenerabile (vezi sectiunea proiecte proprii in derulare).