Finanțări PNRR: Din 1 noiembrie 2022 se pot depune proiectele în cadrul Programului ”Prima conectare” (apă și canalizare)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta C1 — Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente (Ordin de ministru nr. 2.605/2022)

Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie).

Solicitanții eligibili: Operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată cu condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri) cu UAT sau cu ADI.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: Maximum 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA.

Rata de finanțare: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Alocarea financiară: 168.000.000 de euro

Perioada de depunere: 01 noiembrie 2022, ora 10.00 – 15 decembrie 2022, ora 23.59, în limita bugetului maxim eligibil prealocat.

Informații suplimentare: https://www.afm.ro/pnrr_managementul_apei.php

Cererile de finanțare se vor transmite la AFM prin aplicația informatică destinată programului care va fi disponibilă pe site-ul instituției, www.afm.ro. Informații privind desfășurarea programului se publică pe site-ul AFM la secțiunea Programe de finanțare – PNRR.