Versiunea revizuită a Ghidului specific pentru proiectele destinate managementului apei în cadrul PNRR

În curând începe extinderea sistemelor de apă și canalizare prin PNRR!

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor publică ultima versiune a Ghidului specific pentru Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Solicitanții eligibil:

Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) şi asociațiile acestora (ADI),

Operatorii Regionali (OR) din sectorul de apă/apă uzată,

Operatorii locali şi Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

Rata de finanțare: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Alocarea financiară totală: 780.000.000 euro

Prima rundă

Data deschidere apel de proiecte: 17.10.2022;

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 17.10.2022, ora 12.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 16.11.2022, ora 12.00.

Tip apel: competitiv.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentul următor: Ghidul Solicitantului de la adresa https://pnrr.mmap.ro/anunt-publicare-ghid-pentru-apelul-de-proiecte-pnrr-2022-c1-1/.