Actualizare ghiduri pentru apelurile de proiecte din cadrul PNRR: Componenta 11 – Turism și Cultură

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a actualizat ghidurile care reglementează derularea apelurilor de proiecte pentru Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale și Investiția 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În urma modificării ghidurilor, solicitanții pot transmite avizele/autorizațiile/certificatele după depunerea cererii de finanțare, dar nu mai târziu de data semnării contractului de finanțare. Astfel, în momentul depunerii cererii de finanțare va fi transmis angajamentul de trimitere a documentelor, respectiv documentele justificative care arată demersurile realizate pentru obținerea acestora.

În cadrul ambelor apeluri, cererile de finanțare vor fi depuse prin platforma pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul PNRR, https://proiecte.pnrr.gov.ro, până la data de 15 iulie 2022, ora 24.00.

Informații suplimentare, aici: https://bit.ly/3A6ixmT