Relansarea apelului de proiecte pentru investiții în turism și cultură din PNRR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează un nou apel de proiecte în cadrul Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, din cadrul Componentei 11 – Turism și cultură a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, precum și un nou apel în cadrul Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale.
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale și un nou apel în cadrul Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, Componenta 11 – Turism și cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.
BUGET: Investiția 1 – Promovarea Celor 12 Rute Turistice/Culturale: 460.149.383 lei | 93,475 mil. Euro.
Se finanțează: modernizarea/reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional din zonele de destinație optima, incluse în rutele turistice/culturale și selectate în vederea restaurării, conform Listelor aprobate prin ordinul de ministru nr. 365/722/2781/526/2022.
BUGET: Investiția I2. Modernizarea/Crearea De Muzee și Memoriale – 337.106.496 lei  | 68,48 mil. Euro.
Se finanțează: dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor, preidentificate în cadrul Componentei C11 –Turism și cultură, Investiția I2., din PNRR.
Solicitanții eligibili trebuie să transmită cererea de finanțare și documentele suport conform ghidurilor specifice pentru cele 2 apeluri de proiecte, prin platforma pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul PNRR: https://proiecte.pnrr.gov.ro, până la data de 30 iunie 2022, ora 24.00.