PNRR: Dotarea spitalelor publice în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale

Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente din cadrul Componentei C12-Sănătate a Planul Național Redresare și Reziliență, Investiția I2.Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – I2.4: Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Ministerul Sănătății a lansat ghidul beneficiarului pentru investiții în echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Solicitanții și aplicanții eligibili sunt reprezentați de unitățile sanitare publice sau de entitățile în subordinea cărora funcționează.

Buget total: 150.380.000 Euro fără TVA

Se va realiza prin derularea unui apel deschis competitiv prin care se vor finanța minim 25 de spitale publice care vor derula investiții aparținând următoarelor componente:

A: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile;

B: dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate;

C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale.

Un proiect poate cuprinde elemente din Componenta A și/sau B și/sau C. Bugetul solicitat poate fi alocat pe una, două sau pe toate componentele pentru care se solicită finanțare, în funcție de necesitățile identificare și justificate la nivelul fiecărei unități sanitare.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro.

Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 25 septembrie 2022 ora 10:00.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa

https://www.ms.ro/investitia-specifica-i2-4-echipamente-si-materiale-destinate-reducerii-riscului-de-infectii-nosocomiale/