Ministerul Educației a lansat apelul de proiecte pentru digitalizarea universităților

Apelul de finanțare prin PNRR ce vizează digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, a fost lansat de către Ministerul Educației.
Ministerul Educației a lansat Ghidul solicitantului – Granturi pentru digitalizarea universităților, parte a Componentei C15: Educație din cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare.
În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt instituțiile de învățământ superior acreditate, atât cele de stat cât și cele particulare.
Alocarea financiară totală: 234 milioane euro.
Valoarea totală a grantului se calculează prin însumarea unei sume forfetare pentru dotări de bază (2 milioane de euro/universitate eligibilă) și valoarea produsului costului mediu per student x nr. total de studenți fizici de nivel licență, master, doctorat din universitatea eligibilă.
Plafonul pentru costul mediu per student licență/master/doctorat este stabilit la 200 euro/student, corelat cu 534.000 studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022 la toate ciclurile de studii, toate formele de învățământ, cu taxă și fără taxă, înregistrați la 1 octombrie 2021.
Valoarea maximă a grantului: 2 mil euro + (200 euro x total nr studenți ciclu licență, master și doctorat din cadrul universității beneficiare).
Universitățile pot utiliza 10% din bugetul grantului maxim solicitat pentru dezvoltarea programelor de formare pentru îmbunătățirea competentelor digitale ale studenților, personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare.
Investițiile finanțate în cadrul actualului apel vizează măsuri integrate, menite să îmbunătățească infrastructura digitală și să dezvolte competențele studenților și ale cadrelor didactice universitare, prin intervenții, precum:

  • crearea si operaționalizarea centrelor digitale universitare;
  • actualizarea, dezvoltarea și implementarea de programe de formare în domeniul competențelor digitale/competențelor digitale avansate;
  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților pentru meserii emergente;
  • dezvoltarea de programe de orientare profesională pentru studenți în vederea acoperirii nevoilor din perspectiva ocupațiilor emergente;
  • dezvoltarea de programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid.

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Universitățile eligibile pot transmite online proiectele pe platforma electronică dedicată PNRR, începând cu data de 09.06.2022, până cel târziu pe 17.06.2022, ora 16:00.
În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin sistemul informatic disponibil la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.
Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.edu.ro/PNRR.