Lansare PNRR: Prima rundă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Ministerul Educației, lansează apelul privind Schema de Granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1, cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C15: Educație.

Agenție de implementare a proiectelor: Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Potențial beneficiar al finanțării specifice SG – PNRAS: Unitatea de învățământ

Activitățile de proiect:

 • activități de management de proiect, care se desfășoară pe toată perioada de implementare a proiectului;
 • activitățile descrise de beneficiar în cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare;
 • activități specifice pentru respectarea cerințelor de informare și publicitate.

Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru servicii;
 • Cheltuieli de natură salarială;
 • Cheltuieli pentru evenimente și deplasări;
 • Cheltuieli de formare a calendarelor didactice;
 • Echipamente și Software;
 • Cheltuieli mici lucrări de amenajare și mobilier;
 • Cheltuieli pentru alte bunuri și servicii;
 • Cheltuieli cu subvenții, ajutoare, premii.

Documentele detaliate se regăsesc la adresa:

https://www.edu.ro/PNRAS