Componenta 2 PNRR: Ghidul privind dezvoltarea capacităților moderne de producere a materialului forestier de reproducere, în dezbatere publică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat spre consultare publică Ghidul specific și schema de ajutor de minimis privind apelul de proiecte pentru Subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, Investiția 2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, Componenta 2. Păduri și protecția biodiversității, din PNRR.

Potențialii solicitanți: Orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere

Activitățile eligibile: înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere

Alocarea financiară: 18.000.000 euro

Valoarea maximă eligibilă: Maximum 200.000 euro

Termenul limită de depunere: 29 februarie 2024, ora 23:59

Mai multe informații la următorul link: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării.

Persoana de contact: Tiberius Șerban, consilier, adresă de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro, telefon contact:  0725978009.