Finanțări PNRR pentru asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Apel nou al PNRR dedicat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial – Ministerul Energiei a publicat pentru consultare publică Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR.
Ministerul Energiei a lansat, în consultare publică, documentele pentru Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul PNRR.
Apelul se adresează IMM-urilor și întreprinderilor mari.
Bugetul total estimat: 62.000.000 euro – Ajutorul se acordă pentru cheltuieli efectuate şi nu poate depăşi 1.200.000 euro/întreprindere. Intensitatea ajutorului este de minimum 30% din costurile eligibile.
Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina electronică a Ministerului Energiei.
Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: consultari.dee@energie.gov.ro.
Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Specific, Schema de ajutor de, precum și Anexele acestora, la adresa http://energie.gov.ro/pnrr/