Îndrumar metodologic în domeniul achizițiilor publice pentru fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Ministerul Energiei a publicat îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Îndrumarul asigură cadrul legal necesar pentru realizarea achizițiilor de produse, servicii, lucrări în condiții de eficiență economică și socială de către beneficiarii privați care realizează achiziții în cadrul proiectelor cu finanțare din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și pentru care principiile de baza atribuirii contractelor de achiziție vor fi: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, asumarea răspunderii.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentul următor: Îndrumar metodologic de la adresa https://energie.gov.ro/pnrr/ .