Finanțări PNRR pentru energie verde!

Noi apeluri PNRR dedicate investițiilor în producție, asamblare și reciclare a bateriilor și noi capacități de stocare a energiei electrice! Ministerul Energiei a publicat pentru consultare publică Schema de ajutor de stat si Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice.

Ministerul Energiei a lansat, în consultare publică, documentele pentru Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi         capacități de stocare a energiei electrice, din cadrul PNRR.

Prin submăsurile 1. Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare) prin apel de proiecte necompetitiv și 2. Dezvoltarea de unități de producție în    întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – reciclare) prin        procedură de ofertare concurențială sunt vizate investiţii în:

Construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor litiu-ion, care include orice combinație a activităților de:

  • producție de electrozi și/sau componente ale electrozilor și bateriilor
  • asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor
  • reciclarea bateriilor

Construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a celulelor sau   panourilor fotovoltaice, care include orice combinatie a activităților de:

  • producție de polisilicon și wafers
  • asamblare de celule și module fotovoltaice
  • reciclare a panourilor fotovoltaice (sau a unor elemente ale acestora)

Apelul se adresează IMM-urilor (inclusiv întreprinderi nou-înființate) și microîntreprinderilor, precum și întreprinderilor mari.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 260.000.000 euro, compus din 199.000.000 euro – diferența de 1.000.000 euro până la valoarea întregului buget de 200.000.000 euro este suma alocată pentru asistența tehnică pentru Ministerul Energiei, conform PNRR.

Pentru regiunile Nord-Vest și Centru intensitatea maximă a ajutorului este de 40%, iar pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia intensitatea este de 50%. Intensitatea maximă în regiunea Vest este de 30%.

Perioada de depunere a proiectelor este 30 iunie 2022 – 30 iunie 2023.

În cadrul Submăsurii 3: Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) prin procedură de ofertare concurențială vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea acțiunii de dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii, iar activitățile eligibile sunt:

  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii
  • Construcţii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii

Pot aplica în cadrul apelului IMM-urile care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția şi furnizarea de   energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN.

Bugetul alocat schemei este echivalentul în lei a sumei de 104 milioane euro, compus din 80 milioane euro fonduri nerambursabile asigurate în cadrul PNRR și fonduri naționale în valoare de 24 milioane euro, iar ajutorul se va acorda sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi:

  • 167.000 euro per MWh de stocare
  • 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

Proiectele se vor depune în perioada 30 iunie 2022 – 31 august 2022.

În perioada de consultare de 10 zile calendaristice de la data publicării, începând cu 11 mai 2022, părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail fonduri.europene@energie.gov.ro.

 Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Specific, Schema de ajutor sub-măsura 1 și 2 și Schema de ajutor sub-măsura 3 de la adresa http://energie.gov.ro/pnrr/.