PNRR, Componenta C6: Lansare apel proiecte construire capacități producție hidrogen “verde”

Ministerul Energiei lansează Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul “verde” ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului “verde” și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice, sub-măsura 2.2 – Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen “verde”, în instalații de electroliză, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Bugetul total estimat: 148.752.500 euro.

Ajutorul maxim acordat /proiect de investiţii/întreprindere ≤ 50.000.000 euro.

Se finanțează:

  1. Achiziţionare instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi, inclusiv extinderea de capacități de producție a hidrogenului “verde”;
  2. Capacitatea de stocare.

Solicitanții eligibili sunt:

  1. producători de gaz natural
  2. micro-întreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare de energie electrică
  3. micro-întreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare/consumatoare de hidrogen
  4. UAT
  5. Institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul energiei, având personalitate juridică, definite prin OG 57/2002, inclusiv asocieri/parteneriate formate din aceşti actori

Data deschidere apel de proiecte: 29.06.2022, ora 10,00

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 29.06.2022, ora 10:00

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31.07.2022, ora 17:00