Apel de proiecte pentru mediul privat: finanțare din PNRR pentru producția de energie din surse regenerabile (eolian și solar)

Ministerul Energiei a anunțat în 30 martie 2022, lansarea apelului de proiecte pentru producție de energie din surse regenerabile (eolian și solar), cu un buget de 457.700.000 euro, cu finanțare din PNRR.

Ca urmare a publicării Ordinelor Ministerului Energiei nr. 281/ 30.03.2022 și 282/ 30.03.2022, s-a aprobat lansarea apelului de depunere proiecte privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat.

Programul sprijină investiții în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, cu termen de finalizare a proiectelor, respectiv conectare la rețea – luna iunie 2024.

Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurențială se adresează microîntreprinderilor, întrepriderilor mici și mijlocii, cât și întreprinderilor mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, care au ca activitate înscrisă în statutul societăţii, principală sau între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți), corespunzătoare diviziunii 35: “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică și care au depus la Ministerul Energiei oferta în cadrul procedurii de ofertare concurențială pentru acordarea ajutorului de stat, înaintea demarării lucrărilor.

Ghidul specific conține informațiile privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere etapelor procesului de verificare si contractare a proiectelor.

Calendar depunere:

Data lansării cererii de proiecte: 30.03.2022

– Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 31.03.2022

– Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.05.2022

Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:

Energie eoliană

1.300.000 Euro/MW- pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);

650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Energie solară

750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);

425.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

 Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele: Ghidul Solicitantului și anexele, Ordinul.

Aplicațiile pentru apelul de proiecte se depun pe platforma PNRR.