PNRR: S-a lansat apelul pentru digitalizarea spitalelor

Ministerul Sănătății a lansat apelul de proiecte din cadrul PNRR, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

Obiectivul investiției: dezvoltarea unui cadru sistemic de guvernanță a datelor pentru a aborda calitatea datelor și schimbul eficient al acestora în cadrul diferitelor instituții administrative, unități sanitare, furnizori de servicii, pacienți. Apelul de proiecte include achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare (echipamente IT, echipamente pentru comunicații și echipamente conexe, inclusiv licențe), migrarea de date către noi sisteme și infrastructuri, dezvoltarea de aplicații informatice aferente și instruirea personalului medical.

Beneficiarii eligibili sunt reprezentați de orice unitate sanitară publică din subordinea:

 • Unităților administrativ-teritoriale (UAT)
 • Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale
 • Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv Academiei Române
 • Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau în coordonarea acestora
 • Unitățile sanitare aflate în coordonarea/subordinea unităților de învățământ superior

Alocarea totală: 100.000.000 euro

Bugetul maxim pentru un proiect se acordă în funcție de modalitatea de organizare și funcționare a unității sanitare, astfel:

 • Institut regional/național: maxim 1.000.000 euro (fără TVA)
 • Unitate sanitară aflată în subordinea ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituțiilor de învățământ superior, respectiv a Academiei Române: maxim 1.000.000 euro (fără TVA)
 • Spital județean clinic: maximum 1.000.000 euro (fără TVA)
 • Spital județean: maximum 750.000 euro (fără TVA)
 • Spital municipal clinic: maximum 1.000.000 euro (fără TVA)
 • Spital municipal: maximum 500.000 euro (fără TVA)
 • Spital orășenesc: maximum 250.000 euro (fără TVA)

Un proiect poate conține următoarele componente:

Componenta 1: Îmbunătățirea rețelelor de comunicații

Componenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității

Componenta 3: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității

Solicitările de proiecte pot fi depuse pe platforma informatică dedicată PNRR, până cel târziu 4 august 2023.

Mai multe detalii se regăsesc la adresa:

https://www.ms.ro/ro/de-interes/apeluri-pnrr-c12-sanatate/componenta-7-transformare-digital%C4%83-investitia-specific%C4%83-i33-investi%C8%9Bii-%C3%AEn-sistemele-informatice-%C8%99i-%C3%AEn-infrastructura-digital%C4%83-a-unit%C4%83%C8%9Bilor-sanitare-publice/