Dezbatere publică – Ghid pentru dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa

Apelul de finanțare ce vizează sprijinirea financiară a cercetătorilor și a organizațiilor de cercetare-dezvoltare și inovare din România, care au depus propuneri de candidatură la Programul Orizont Europa a fost lansat spre consultare publică de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa, parte a Componentei 9 Suport pentru sectorul privat și CDI, Investiția 6 Programul de mentorat Orizont Europa din cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare.

Obiectivul investiției: creșterea capacității actorilor interesați din România de a participa la proiecte Horizon Europe prin mentoring și susținerea dezvoltării excelenței organizațiilor câștigătoare sau asigurarea participării cu succes la programele europene CDI și competiții transnaționale etc.

Beneficiarii investiției:

  • cercetători din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România;
  • organizațiile de cercetare-dezvoltare și inovare publice sau private din România, care au depus propuneri de proiecte lansate în Programul Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate;
  • personal specializat în economie/studii juridice din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România, care în ultimii 5 ani au fost implicați într-un proiect Orizont 2020 sau Orizont Europa sau care vor fi implicați în scrierea de propuneri de proiecte Orizont Europa în următoarele 12 luni de la finalizarea stagiului de pregătire.

Bugetul alocat: maximum 5 milioane EUR.

Termenul estimativ de lansare apel: 26 septembrie 2022.

Depunerea cererilor de finanțare (continuă până la epuizarea bugetului alocat) – 31.08.2023

Contractarea (continuă pe măsură ce proiectele sunt acceptate la finanțare) – 31.08.2023

Pentru mai multe detalii puteți descărca Ghidul Solicitantului anexat mai jos sau puteți consulta pagina Ministerului: https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare.

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea solicitării de finanțare, respectiv: modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, criterii de eligibilitate, grila de evaluare, descrierea etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor.

Cei interesați sunt rugați să transmită propunerile lor de modificare și/sau completare, cu justificările aferente, pe adresa de email contact.pnrr@research.gov.ro.