Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7) – Al 6-lea apel PC7 in domeniul ICT

Al Saptelea Program Cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica, reprezinta principalul instrument de finantare a cercetarii al Uniunii Europene, pentru perioada 2007- 2013. PC7 urmeaza in mod natural programului anterior, PC6, si este rezultatul mai multor ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetarii, atat din sectorul public cat si din cel privat, cu participanti din domeniul economic si cu factori de decizie politica din Europa. Astfel, beneficiind de experienta acumulata in anterioarele perioade de programare, PC7 a devenit un program mai extins, mai cuprinzator, dar in acelasi timp mai flexibil, detinand un set de proceduri simplificate.

Prin intermediul acestui program Comisia Europeana urmareste atingerea a doua obiective majore ce constau in: imbunatatirea bazei stiintifice si tehnologice a industriei europene si incurajarea competitivitatii Europei la nivel international, promovand in acelasi timp cercetarea in sprijinul politicilor UE.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale: Cooperare, Idei, Oameni, Capacitati si Cercetare nucleara, fiecare dintre aceste ramuri finantand activitati specifice de cercetare cu caracter uni, pluri sau trans sectorial. In cadrul acestei abordari, cercetarea in domeniul ICT este considerata a fi o tematica cheie, in prezent fiind deschis cel de al 6-lea apel pentru depunere de proiecte: FP7-ICT-2009-6.

Acest apel aduce, comparativ cu apelurile anterioare, imbunatatiri majore in 4 arii tematice: Sisteme cognitive si robotica; Biblioteci digitale si preservarea continuturilor digitale; Virtual fiziologic uman si ICT pentru mobilitatea viitorului, termenul limita pentru depunerea aplicatiilor fiind 13 aprilie 2010

Apelul functioneaza pe sistem de depunere continua si este deschis proiectelor de cercetare la scara mica si medie precum si proiectelor de coordonare. Proiectele vor fi depuse in doua faze: intr-o pirma faza fiind depusa o aplicatie scurta de 5 pagini, urmata de depunerea intregii aplicatii, in cazul in care proiectul trece de prima faza de evaluare.

Informatii suplimentare privind Programul Cadru 7 si modul in care acesta sustine cercetarea si inovarea in sectorul ICT pot fi obtinute accesand portalul de internet CORDIS al Comisiei Europene, la adresa http://cordis.europa.eu/fp7/ict , programele de finantare active ale PC7 fiind de asemenea anuntate in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat lunar de ADR Centru.