Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7) – Reorganizarea sistemului de comunicare utilizat in cadrul reţelei Punctelor Naţionale de Contact (NCP) PC7

Al Saptelea Program Cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica, reprezinta principalul instrument de finantare a cercetarii al Uniunii Europene, pentru perioada 2007- 2013. PC7 urmeaza in mod natural programului anterior, PC6, si este rezultatul mai multor ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetarii, atat din sectorul public cat si din cel privat, cu participanti din domeniul economic si cu factori de decizie politica din Europa. Astfel, beneficiind de experienta acumulata in anterioarele perioade de programare, PC7 a devenit un program mai extins, mai cuprinzator, dar in acelasi timp mai flexibil, detinand un set de proceduri simplificate.

Prin intermediul acestui program Comisia Europeana urmareste atingerea a doua obiective majore ce constau in imbunatatirea bazei stiintifice si tehnologice a industriei europene si incurajarea competitivitatii Europei la nivel international, promovand in acelasi timp cercetarea in sprijinul politicilor UE.

In conformitate cu cerintele Comisiei Europene, fiecare stat membru sau asociat la PC7 trebuie sa aiba o retea de Puncte Nationale de Contact (NCP – National Contact Point), care sa ofere sprijin participantilor la acest program. Luand exemplul de buna practica a patru NCP Europene, care si-au creat grupuri tematice, folosind ca principala modalitate de comunicare Internetul, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica a creat 12 „ro_grupuri” de discutie adresate institutiilor si organizatiilor interesate de tematicile PC7.

Accessul la aceste grupuri de discutie se poate obtine transmitand un email simplu la una sau mai multe dintre adresele:

Health:
GenomicaPC6-subscribe@yahoogroups.com

Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology:
ro_food-subscribe@yahoogroups.com

Information & communication technologies :
ro_ist-subscribe@yahoogroups.com

Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies :
ro_nmp_fp-subscribe@yahoogroups.com

Energy:
ro_energie-subscribe@yahoogroups.com

Environment (including Climate Change):
ro_env-subscribe@yahoogroups.com

Transport (including aeronautics):
ro_transport-subscribe@yahoogroups.com

Socio-economic Sciences and the Humanities:
ro_social_sciences-subscribe@yahoogroups.com

Space:
ro_space-subscribe@yahoogroups.com

Security:
ro_security-subscribe@yahoogroups.com

Fusion energy research and nuclear fission and radiation protection:
euratom-subscribe@yahoogroups.com

Ro_grupul INNOVATION se va adresa cu precadere IMM-urilor, industriei şi serviciilor, publicand informatii despre initiativa EUREKA, despre actiunile lansate de EUROSTARS, ARTEMIS, ENIAC, CIP si alte programe si initiative adresate actorilor industriali (dar si academici):
ro_innovation-subscribe@yahoogroups.com

Informatii detaliate privind Programul Cadru 7 pot fi obtinute accesand portalul de internet CORDIS al Comisiei Europene, la adresa http://cordis.europa.eu, programele de finantare active ale PC7 fiind de asemenea anuntate in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat lunar de ADR Centru.

Documente

FP7 - NCP