Documente strategice menite să ghideze evoluția politicilor din sectorul Industriilor Culturale și Creative de la nivelul Regiunii Centru, elaborate în contextul proiectului CRE:HUB

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de partener al proiectului de cooperare interregională CRE:HUB, vă invită să consultați documentele strategice elaborate în vederea îmbunătățirii politicilor care guvernează sectorul Industriilor Culturale și Creative la nivelul Regiunii Centru: Analiza situației industriilor culturale și creative în Regiunea Centru și Foaia de parcurs pentru stimularea dezvoltării Industriilor Culturale și Creative în Regiunea Centru.

Aceste documente vor sta la baza elaborării Planului de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentului politic abordat la nivelul Regiunii Centru prin proiectul CRE:HUB, respectiv ”Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii – Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” și care contribuie la susținerea și dezvoltarea sectorului Industriilor Culturale și Creative.

Pentru alte informații legate de proiectul CRE:HUB precum și documentele elaborate în cadrul acestui proiect vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate:

• Ovidia Caba, ovidia.caba@adrcentru.ro, tel. 0358.401.276, interior 461.