Eveniment internațional online: Transformarea transportului public urban prin integrarea vehiculelor electrice

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, vă invită să participați în 21 aprilie 2021 la întâlnirea internațională a proiectului E-MOB ”Acțiuni integrate pentru creşterea e-Mobilităţii în Regiunile din Europa”, având ca temă transformarea transportului public urban prin integrarea vehiculelor electrice. Evenimentul organizat online va reuni reprezentanți ai organizațiilor partenere în proiect și specialiști în domeniul mobilității electrice din 8 țări europene: Germania, Franța, Croația, Grecia, Austria, Spania, Ungaria și România.

Proiectul E-MOB vizează îmbunătățirea instrumentelor de politică din domeniul mobilității electrice, cu accent pe introducerea/modernizarea acestor soluții de mobilitate în sistemele de transport de călători de la nivelul fiecărei regiuni partenere. Pentru a facilita îmbunătățirea programelor și politicilor care ghidează mobilitatea electrică în regiunile partenere, pe perioada proiectului E-MOB se desfășoară o serie de activități de învățare interregională, de tip peer-review/evaluare „inter-pares” și activități specifice de instruire ce au ca scop împărtășirea de bune practici și schimbul de idei și soluții între parteneri precum și transferul celor mai bune practici existente în domeniul e-mobilității. La aceste acțiuni de învățare vor participa specialiști în mobilitate electrică din regiunile partenere.

Evenimentul din 21 aprilie 2021 va lua forma unei sesiuni de învățare interregională și va include prezentarea unor bune practici privind abordarea mobilității electrice în transportul urban din Regiunea Centru. În cadrul acestei întâlniri se vor prezenta proiecte ce au fost implementate, cuprinzând autobuze electrice și troleibuze, cât și inițiative în curs sau viitoare ale autorităților publice locale. Obiectivul final al evenimentului este de a dezbate, cele mai actuale provocări de mobilitate electrică ale municipalităților și actorilor implicați în furnizarea transportului public electric.

Sesiunea interactivă de întrebări și dezbateri, va fi împărțită în trei teme, după cum urmează:

  1. aspecte legislative privind mobilitatea electrică;
  2. baterii electrice– probleme operaționale și de mentenanță;
  3. promovarea în rândul populației a micro-electro-mobilității.

În cadrul acestei sesiuni, municipalitățile sunt invitate să își prezinte provocările în materie de mobilitate electrică, iar experții din cadrul proiectului E-MOB: Agenția Districtului Leipzig (Germania), Municipalitatea Koprivnica (Croația), Universitatea de Nord din Croația, Metropola Amiens (Franța) vor propune soluții care să răspundă provocărilor semnalate și ne vor sprijini să identificăm cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor de mobilitate electrică de la nivel regional.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă invităm, ca până la 16 aprilie 2021, să vă înscrieți la acest eveniment utilizând formular de înregistrare online.

Pentru informații legate de acest eveniment, vă rugăm să ne contactați la coordonatele de contact: Emil Toma – emil.toma [at] adrcentru.ro.