Comunicat de presa privind finalizarea proiectului BIO4ECO

ADR Centru anunță finalizarea proiectului PGI01518 BIO4ECO – ”Sustainable regional bioenergy policies: a game changer”, în traducere: ”BIO4ECO – Politici regionale durabile în domeniul bioenergiei: o nouă abordare”, finanțat prin Programul Interreg Europe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a implementat, în perioada 1 aprilie 2016 – 30 septembrie 2020, proiectul PGI01518 BIO4ECO – ”Sustainable regional bioenergy policies: a game changer”, o inițiativă de cooperare internațională între zece organizații europene, ce a avut în vedere îmbunătățirea proceselor de elaborare și implementare a politicilor regionale și naționale, în contextul tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, creșterea eficienței energetice și utilizarea sustenabilă a surselor de energie regenerabilă, inclusiv a biomasei forestiere și agricole.

Pe parcursul celor aproape cinci ani de implementare, inițiativa BIO4ECO a permis  dezbaterea, într-o manieră multidisciplinară, a problematicii complexe pe care o abordează valorificarea sustenabilă a surselor de energie regenerabilă și tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Pe baza schimburilor de cunoștințe și bune practici cu alte organizații similare din Europa, în cadrul proiectului BIO4ECO au fost identificate și propuse soluții care să contribuie la îmbunătățirea instrumentelor de politică din domeniul eficienței energetice și utilizării energiei din surse regenerabile din Regiunea Centru. Totodată, cu sprijinul partenerilor regionali și prin implicarea activă a acestora, în cadrul acestui proiect ADR Centru a conturat un plan de acțiune ce oferă detalii despre modul de implementare a lecțiilor învățate din cooperarea internațională și felul în care acestea contribuie la îmbunătățirea Programului Operațional Regional 2014-2020, cu accent pe Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, instrumentul de politică abordat la nivel regional în cadrul proiectului.

Planul a inclus patru acțiuni:

  • Acțiunea 1 – Obiectiv: Creșterea  calitativă a proiectelor depuse și scăderea ratei de respingere a proiectelor prin simplificarea condițiilor de accesare a programului precum și prin îmbunătățirea clarității informațiilor;
  • Acțiunea 2 – Obiectiv: Creșterea capacității organizațiilor și instituțiilor publice de accesare a programelor de finanțare adresate eficienței energetice și dezvoltării surselor de energie regenerabilă (SRE);
  • Acțiunea 3 – Obiectiv: Facilitarea accesului actorilor locali și regionali la soluții tehnice de actualitate pentru implementarea investițiilor în domeniul valorificării SRE;
  • Acțiunea 4 – Obiectiv: Susținerea creșterii producției de energie din surse regenerabile, prin încurajarea implementării sistemelor alternative de energie, inclusiv  biomasă în viitoarele scheme de finanțare

 Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul celor patru acțiuni, în perioada de  implementare a proiectului, ADR Centru a participat, alături de reprezentanții grupului de lucru regional, la întâlniri interregionale și seminarii tematice cu partenerii proiectului BIO4ECO, facilitând schimburile de experiențe dintre organizațiile Regiunii Centru cu alte organizații din Europa, a organizat întâlniri regionale, ateliere de lucru și seminarii cu organizațiile din Regiunea Centru, a întocmit, cu sprijinul rețelei regionale de parteneri,  propuneri pentru îmbunătățirea POR 3.1 și a contribuit activ la popularea portalului https://comunitatidurabile.alea.ro/.

Pe lângă îmbunătățirea instrumentului politic vizat de proiect, implementarea acestei inițiative a condus și la creșterea capacității organizațiilor din regiune cu privire la modalitățile existente pentru asigurarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. De asemenea, implementarea proiectului BIO4ECO a contribuit și la o mai bună definire a priorităților regionale incluse în domeniul „Mediu construit sustenabil” din Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027, dar și a celor incluse în cadrul domeniul strategic 4 „Mediu, eficiență energetică și schimbări” din Planul de Dezvoltare Regională Centru pentru 2021-2027.

Proiectul BIO4ECO a fost finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg Europe – Axa prioritară 3 – Economie cu emisii reduse de carbon.

Bugetul total al proiectului a fost 1.495.290,00 Euro cu o contribuție FEDR de 1.261.636,50 Euro. Din bugetul total, alocarea ADR Centru a fost de 117.000,00 Euro, iar bugetul final utilizat pentru implementarea activităților a la nivel regional a fost de 95,074.67 euro.

Informații suplimentare privind activitățile derulate în cadrul proiectului BIO4ECO găsiți accesând website-ul proiectului  https://www.interregeurope.eu/bio4eco/, iar pentru mai multe detalii privind rezultatele obținute ca urmare a implementării acestei inițiative vă invităm să consultați prezentarea anexată și înregistrarea video a conferinței finale disponibilă accesând https://www.interregeurope.eu/bio4eco/events/event/3668/bio4eco-final-conference/ și https://www.youtube.com/watch?v=T-0DdxXVrYs

Prezentarea Rezultatelor proiectului BIO4ECO