INVITAȚIE – Dezbatere online pe tema acțiunilor pentru dezvoltarea balneologiei și a turismului balnear – Proiectul InnovaSPA │11.02.2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru are plăcerea de a vă invita să participați joi, 11 februarie 2021, la o dezbatere pe tema acțiunilor dedicate îmbunătățirii politicilor care sprijină dezvoltarea balneologiei și a turismului balnear în Regiunea Centru. Evenimentul va fi organizat ONLINE în contextul proiectului InnovaSPA”Servicii inovatoare de sănătate în regiuni balneare”. Tema principală o constituie conturarea activităților propuse în planul de acțiuni din Proiectul InnovaSPA, care vor contribui la dezvoltarea instrumentelor de politici regionale pentru sprijinirea dezvoltării stațiunilor balneare din Regiunea Centru și a localităților cu importante resurse balneare.

Această dezbatere online se desfășoară în contextul proiectului InnovaSPA – ”Servicii inovatoare de sănătate în regiuni balneare”, iar rezultatul activităților din proiect trebuie să contribuie la dezvoltarea instrumentelor de politică destinate dezvoltării stațiunilor balneare și a localităților cu importante resurse balneare, la nivelul Regiunii Centru.

Proiectul InnovaSPA își propune să îmbunătățească instrumentele de politică care sprijină dezvoltarea balneologiei și a turismului balnear în regiunile partenere prin facilitarea participării la schimburi internaționale de experiență și bune practici și realizarea de planuri de acțiune pornind de la nevoile/problemele identificate de către regiunile partenere. Pe baza lecțiilor învățate ca urmare a participării la schimburile de experiență și bune practici în regiunile partenere (întâlniri fizice sau online), ADR Centru a demarat în luna august 2020, împreună cu Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania, activitatea de elaborare a planului de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică, care sprijină dezvoltarea inovării, a transferului tehnologic în stațiunile balneare. Planul de acțiune elaborat la nivelul Regiunii Centru vizează îmbunătățirea a două instrumente de politică: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 și Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. Acțiunile conturate în cadrul planului de acțiune elaborat la nivelul Regiunii Centru au fost inspirate din bunele practici împărtășite de partenerul lider al proiectului, respectiv Asociația Termauvergne din Franța (Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes), reprezentanți ai cărei organizații vor fi prezenți la întâlnirea grupului de lucru, cu scopul de a prezenta aceste bune practici și de a ne împărtăși din experiența lor în ceea ce privește politicile care sprijină dezvoltarea sectorului termal.

Agenda evenimentului se va desfășura conform documentului anexat și va include:

  • O scurtă trecere în revistă a stadiului implementării proiectului InnovaSPA și a politicilor care sprijină dezvoltarea balneologiei și a turismului balnear în Regiune;
  • Prezentarea analizei stadiului valorificării resurselor balneare ale Regiunii Centru și potențialul de dezvoltare prin CDI (realizată în contextul proiectului);
  • Prezentarea bunelor practici din Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes care au reprezentat sursa de inspirație pentru conturarea acțiunilor din planul de acțiune;
  • Propuneri privind acțiunile incluse în planul de acțiune.

Considerăm ca fiind relevantă și utilă participarea tuturor actorilor implicați în inovarea în balneologie și dezvoltarea turismului balnear din perspectiva contribuției  la validarea acțiunilor din planul de acțiune și care vor contribui la dezvoltarea stațiunilor balneare și a turismului balnear în Regiunea Centru.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră și/sau a reprezentanților dumneavoastră până în 10 februarie 2021, completând următorul formular de inregistrare.

Pentru informații legate de acest eveniment, vă rugăm să ne contactați la coordonatele de contact: Dumitrița Burduf – dumitrita.burduf@adrcentru.ro Ovidia Caba – ovidia.caba@adrcentru.ro. 

Agenda 11.01.2021