Proiectul BIO4ECO la Mountain Business Summit 2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a fost prezentă în perioada 5 – 7 iulie 2017 la Mountain Business Summit 2017, în Tarbes Franţa. Acest eveniment corespunde unui târg internațional dedicat industriei montane și dezvoltării sustenabile care reunește jucătorii cheie din 26 de țări.

Fiind vorba de un eveniment conceput pentru entitățile active în domenii precum producția sustenabilă de energie și resurse naturale, mobilitate și transporturi terestre, noi tehnologii de sisteme și proces, exploatări de carieră, cercetare și dezvoltare, agricultură și creșterea animalelor etc. în cadrul acestui eveniment, ADR CENTRU a prezentat proiectul BIO4ECO – ”Sustainable regional bioenergy policies: a game changer”, o inițiativă de cooperarare internațională între 10 organizații care au în vedere îmbună-tățirea proceselor de elaborare și implementare a politicilor regionale și naționale, în contextul tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, utilizării energiei regenerabile, eficienței energetice a clădirilor și biomasei forestiere și agricole.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute accesând pagina de prezentare BIO4ECO găzduită pe portalul programului Interreg Europe, la adresa: www.interregeurope.eu/bio4eco/ sau la următoarele coordontate:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania
www.adrcentru.ro
e-mail: office@adrcentru.ro
Tel. 0358 401 276 Interior 464 sau 466
Persoane de contact: Dumitrița Burduf sau Gabriela Țârău