Proiectul BISNet Transylvania 2008-2010

Enterprise Europe Network este cea mai mare reţea de sprijin pentru afaceri şi inovare din Europa, înfiinţată de Comisia Europeană în anul 2008 şi gestionată de Directoratul General pentru Întreprinderi prin Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

În Regiunea Centru reţeaua este prezentă din anul 2008 când a fost constituit consorţiul BISNet Transylvania (Business Innovation Support Network Transylvania), având ca obiectiv crearea unei reţele de sprijin pentru afaceri şi inovare în regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru. Începând cu anul 2012 consorţiul proiectului a avut în componenţă 5 parteneri, reprezentaţi de ADR Nord-Vest (coordonator), ADR Centru, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, CENTI Cluj – Centru de Transfer Tehnologic din cadrul ICIA-INOE – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Opto-electronică, Incubatorul de Afaceri INCDIE ICPE–CA de la Sf. Gheorghe din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti.

În perioada 2008-2014 ADR Centru a beneficiat de un buget de 433431 Euro, din care contribuţia proprie asumată a fost de 173372,4 Euro (40% din bugetul alocat), pentru implementarea serviciilor de sprijin pentru IMM-uri.

Pe perioada celor 7 ani în care ADR Centru a funcţionat ca organizaţie membră Enterprise Europe Network s-au obţinut următoarele rezultate:

 • Organizarea de evenimente regionale: au fost organizate 34 de evenimente regionale sub forma workshop-urilor de instruire pentru companii, seminarii de informare cu privire la programele de finanţare dedicate companiilor, în domeniul investiţiilor, cercetării, dezvoltării şi inovării, conferinţe de specializate pe tema clusterelor, surse de energie regenerabila, proprietate intelectuala etc. la aceste evenimente au participat peste 1400 persoane, reprezentanţi ai companiilor, universităţilor, patronatelor şi altor organizaţii de sprijin pentru IMM-uri.
 • În vederea unei vizibilităţi crescute a proiectului şi pentru a asigura un nivel ridicat de informare a sectorului IMM, în cadrul paginii web a agenţiei: www.adrcentru.ro , a fost realizată o secţiune separată, dedicată proiectului BISNet Transylvania. În cadrul acesteia au fost oferite informaţii actualizate de interes pentru sectorul IMM referitoare la programe şi oportunităţi de finanţare, oportunităţi europene de cooperare în afaceri, parteneriate pentru proiecte de cercetare, surse de informare pentru diferite domenii de interes, târguri şi evenimente de afaceri, consultări publice lansate de Comisia Europeană etc.
 • Newsletter-ul „INFO BISNET” şi „Catalogul surselor de finanţare active – Cercetare, Dezvoltare şi Inovare”, inițiate de membrii echipei de proiect ai ADR Centru la începutul anului 2009, au fost editate lunar, în perioada 2009 – 2014 și unui număr de aproximativ 1.000 de abonaţi;
 • Au fost oferite o serie de servicii gratuite de consultanţă constând în acordarea, la cerere, de răspunsuri la întrebări punctuale adresate pe teme europene, asistenţă în accesarea programelor cu finanţare europeană, în formularea unor idei de proiecte în domeniul cercetării şi al inovării și identificarea de parteneri în proiecte europene pentru aproximativ 350 de firme din Regiunea Centru;
 • În vederea susținerii sectorului IMM pentru dezvoltarea cooperării în afaceri și internaționalizarea activității lor, ADR Centru a oferit o serie de servicii de informații şi facilitare a participării IMM-urilor în cadrul unor misiuni economice în colaborare cu organizaţii membre Enterprise Europe Network din alte ţări, precum și la târguri și evenimente pentru găsirea de parteneri de afaceri, parteneri pentru dezvoltarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare sau parteneri pentru colaborări pentru transferuri tehnologice. Întreprinderile din regiune au fost sprijinite prin promovarea oportunităților europene de afaceri la nivel regional, cât și promovarea oportunităților regionale de afaceri la nivel european, utilizând instrumentele specifice ale Comisiei Europene.
Pe perioada celor 7 ani, ADR Centru a organizat şi co-organizat 16 evenimente de brokerage şi misiuni economice care au avut loc în România şi în alte ţări din Europa: Finlanda, Austria, Ungaria, Italia, la care au participat cca 156 de reprezentanţi ai companiilor, clusterelor, mediului de afaceri şi universităţilor din România precum şi ai altor organizaţii implicate în dezvoltarea socio-economică a regiunii, fiind înregistrate cca 460 de întâlniri între organizaţii din regiunea Centru şi organizaţii din ţările şi regiunile care au fost partenere la organizarea evenimentelor. Scopul acestor întâlniri a fost de a stabili colaborări în vedere dezvoltării afacerilor sau a iniţierii de proiecte comune.
 • Dorind să contribuie la dezvoltarea antreprenorialului din Regiunea Centru și a unei comunităţi regionale de afaceri competitive, ADR Centru a încheiat 8 Acorduri de Colaborare cu 5 din cele 6 camere de comerț din Regiunea Centru și cu alte 3 organizații care își desfășoară activitatea în sprijinul sectorului privat
 • În calitate de partener în cadrul proiectului BISNet Transylvania şi membru al reţelei Enterprise Europe Network, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a avut posibilitatea de a participa la o serie de întâlniri şi instruiri organizate de către Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI) şi destinate membrilor reţelei. Aceste instruiri au fost organizate pe tematici specifice şi au urmărit:
  • familiarizarea membrilor Enterprise Europe Network cu cele mai importante și mai noi modificări care au avut loc la nivelul politicilor Europene;
  • identificarea temelor de interes specifice pentru sprijinirea întreprinderilor;
  • realizarea unui schimb de experienţă util cu membrii Enterprise Europe Network din alte regiuni ale Europei, creşterea accesului la informaţii legate de modalitatea de lucru în cadrul reţelei şi la informaţii specifice legate de managementul proiectului;
  • implementarea activităților și raportarea indicatorilor realizați.
 
 • Au fost oferite o serie de servicii gratuite de consultanţă firmelor din Regiunea Centru, constând în acordarea, la cerere, de răspunsuri la întrebări punctuale pe teme europene și asistenţă în accesarea programelor cu finanţare europeană. Pe perioada celor 7 ani, ADR Centru a răspuns la un număr de 323 întrebări ale companiilor din România sau ale partenerilor din ţările membre EEN. De asemenea, au fost oferite servicii de consultanță companiilor din regiunea Centru care ne-au contactat pentru a obține informații privind sursele de finanțare existente, prevederi legislative în vigoare și oportunități de colaborare în afaceri. Atragerea de investitori străini în Regiunea Centru şi sprijinirea autorităţilor locale în acordarea de informaţii potenţialelor companii din străinătate care doresc să investească în Regiunea Centru se numără printre activităţile pe care ADR Centru le-a acordat în perioada 2008-2014.
Începând cu anul 2008 s-a putut observa o creştere progresivă a numărului de companii care au apelat la serviciile ADR Centru pentru a fi susţinute în obţinerea de informaţii, în special privind programele de finanţare dar şi pentru serviciile de cooperare în afaceri demonstrează necesitatea existenţei acestui tip de servicii care să poată susţine activitatea companiilor şi să contribuie la asigurarea competitivității acestora.

WEBSITEUL PROIECTULUI:
www.bisnet-transylvania.ro