Proiectul StartUP Hub Centru: Noi cursuri de dezvoltare antreprenorială la Alba Iulia și Bălan! Se prelungește perioada de desfășurare a concursului de planuri de afaceri!

În cadrul proiectului StartUP Hub Centru se organizează în perioada imediat următoare noi cursuri gratuite de dezvoltare antreprenorială la Alba Iulia și Bălan (Harghita). Termenul limită de înscriere la aceste cursuri este data de 15 octombrie 2018.

Cei interesați, sunt invitați să completeze formularul on-line disponibil la adresa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc0IJF5HyN1ODTOGTNt3-KOg_XxIFQUZIN5ftmKfUA3qJCaQ/viewform?c=0&w=1

Ca urmare a prelungirii perioadei de derulare a cursurilor de dezvoltare antreprenorială organizate în cadrul proiectului StartUP Hub Centru, se modifică totodată termenul limită de înscriere la concursul de planuri de afaceri. Noul termen limită de depunere a planului de afaceri este 31 octombrie 2018.

Proiectul StartUP Hub Centru este derulat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu SC DAD Expertise SRL, fiind finanţat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare Romania Start Up Plus. La proiect pot participa acele persoane care au reședința sau domiciliul în Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) și care doresc să înceapă o afacere nonagricolă în mediul urban.

Peste 300 de persoane beneficiază în această perioadă, de cursuri de dezvoltare antreprenorială gratuite prin intermediul proiectului StartUP Hub Centru. Cursurile durează 40 de ore și au o importantă componentă practică, fiind axate pe dezvoltarea de către cursanți a planului de afaceri.

Planul de afaceri astfel dezvoltat va putea beneficia inclusiv de finanțare. Cel puțin 36 de antreprenori vor primi câte 177.002 lei pe proiect, echivalentul a aproximativ 38.000 de euro, pentru a-și pune în practică ideea de afaceri. Finanțarea se acordă în funcție de punctajul acumulat dar și pornind de la localizarea geografică. Astfel, minim trei beneficiari vor fi selectați de la nivelul fiecărui județ al Regiunii Centru.

După aflarea rezultatului concursului, antreprenorii selectați vor înființa un SRL și vor angaja minim două persoane în termen de 6 luni de la înființarea firmei. Termenul de încheiere a acordului de finanțare este 31 decembrie 2018. Cei selectați vor beneficiat de sprijin financiar timp de 12 luni, apoi vor fi monitorizați timp de 6 luni.

Înscrierea la concursul de planuri de afaceri

După participarea la cursul de dezvoltare antreprenorială are loc înscrierea la concursul de planuri de afaceri. Înscrierea este posibilă în perioada 27 august 2018 – 31 octombrie 2018. Planul de afaceri va fi trimis într-un colet sigilat prin poștă sau curier, sau va fi depus personal la sediul ADR Centru din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12. Planul de afaceri și anexele la acesta vor fi îndosariate, semnate și numerotate pe fiecare pagină și vor fi însoţite de un CD conținând planul de afaceri și anexele la acesta.

Metodologia de selecția a planurilor de afaceri este disponibilă la adresa de internet: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_MSPA.