Proiectul StartUP Hub Centru: prelungirea termenului limită în cadrul concursului de planuri de afaceri

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și SC DAD Expertise SRL anunță modificarea termenului limită în cadrul concursului de planuri de afaceri aferent proiectului StartUP Hub Centru. Astfel, până în data de 12 noiembrie 2018, ora 16,30 este posibilă înscrierea planului de afaceri în concurs.

Proiectul StartUP Hub Centru este finanţat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare România Start Up Plus și sprijină întreprinzătorii care doresc să înființeze o activitate economică non-agricolă în mediul urban în Regiunea Centru.

Prin intermediul acestui concurs, cel puțin 36 de antreprenori vor beneficia de o finanțare individuală în valoare de maxim 177.002 lei, echivalentul a aproximativ 38.000 de euro, pentru a-și pune în practică ideea de afaceri. Maxim 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis vor fi selectate din rândul persoanelor care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială derulate în cadrul proiectului StartUP Hub Centru.

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri în cadrul Proiectul StartUP Hub Centru și anexele la aceasta sunt publicate la adresa de internet: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_MSPA

Planul de afaceri se depune într-un colet sigilat sau se expediază prin poștă sau curier, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12. Partea exterioară a coletului sigilat va purta o etichetă cu informații despre solicitant (nume și prenume, adresă, telefon, E-mail), titlul planului de afaceri și locul investiției (județul).

Planul de afaceri, bugetul și proiecțiile financiare vor fi însoțite de o serie de anexe, specificate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri. Planul de afaceri și anexele vor fi îndosariate, semnate și numerotate pe fiecare pagină și vor fi însoţite de un CD conținând toate documentele (planul de afaceri și anexele) în format editabil.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să ne contactați la tel. 0358.401.276, int. 423.