PROMOBIO – “Promovarea Initiativelor Regionale in Domeniul Bioenergiei”

Proiectul “PROMOBIO – Promotion to Regional Bioenergy Initiatives”, a fost finantat de Comisia Europeana, prin programul Inteligent Energy Europe, fost implementat în perioada iunie 2011 – mai 2014. Proiecul şi a fost initiat de catre Institutul pentru Cercetari Forestiere – Metla din Finlanda , in parteneriat cu Centrul de Cercetari Tehnice VIT – Finlanda, Bioenergia 2020 – BE2020 – Austria, Agentia Nationala pentru Conservarea Energiei – Polonia, Universitatea de Agricultura Nitra – Slovacia si doi parteneri romani: Institutul de Studii si Proiectari Energetice (ISPE) si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru.

Obiectivul general al acestui proiect a fost de a sprijini initiativele regionale in domeniul bioenergiei, in scopul facilitarii dezvoltarii de noi proiecte de afaceri in domeniul bioenergiei, in trei regiuni selectate din Polonia, Romania si Slovacia.

Pe parcursul celor trei ani de implementare, au avut loc activităţi al căror scop a fost facilitarea creării unui cadru favorabil utilizării biomasei ca sursă de energie şi sprijinirea comunităţilor şi a companiilor în iniţierea şi implementarea unor afaceri sustenabile, prin utilizarea biomasei ca sursă de energie.

Activităţile proiectului au vizat:

Crearea cadrului regional pentru o mai bună utilizare a biomasei ca sursă de energie, prin implicarea actorilor relevanţi de la nivel regional

1

  • Elaborarea Planul de acţiune pentru bioenergy şi aprobarea acestuia de către Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru Planul de Actiune pentru Bioenergie
  • Organizarea a trei workshop-uri regionale pentru identificarea nevoilor actorilor regionali, identificarea proiectelor pilot care puteau beneficia de consigliere în cadrul proiectului, consultarea actorilor regionali cu privire la planul de acţiune pentru bioenergie.

Creşterea capacităţii actorilor regionali de a implementa şi gestiona proiecte de investiţii în domeniul biomasei
Rezultate:

  • Organizarea a două vizite de studiu, în Austria şi Finlanda, la care au participat 14 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, companii care adminsitrează servicii publice de termoficare, furnizori de biomasă şi doi reprezentanţi ai Facultăţii de Sivicultură şi Exploatări Forestiere, în calitate de formatorielaborarea unui ghid de instruire pentru potenţialii utilizatorii de biomasă în scopuri energetice
  • Organizarea a fouă sesiuni de instruire pentru actorii regionali, îpt baza ghidului realizat în cadrul proiectului. La cele două sesiuni de instruire au participat 52 de persoane.

Sprijinirea proiectelor pilot în domeniul biomasei
Rezultate:

  • Elaborarea de studii de fezabilitate pentru şapte proiecte pilot
  • Acordarea de consiliere tehnică beneficiarilor proiectelor în gestionarea proiectelor

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă rugăm să ne contactaţi.
Persoana de contact: Ovidia Caba
Email: ovidia.caba@adrcentru