Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe

Autoritatea de management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” – POS CCE, a lansat la sfarsitul lunii Decembrie 2010, Operatiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe" din cadrul POSCCE: Axa III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", DMI 3.1 "Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor".

Operatiunea are ca obiectiv specific cresterea utilizarii Tehnologiei Informatiilor si Comunicarii (TIC) prin sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC (in special in zonele rurale si mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicatii), pentru facilitarea accesului public la aceasta.

Scopul principal al acestei Operatiuni consta in conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente si achizitionarea echipamentelor conexe.

Operatiunea este deschisa participarii IMM-urilor (inclusiv microintreprinderi) si ONG-urilor din Romania, activitatile eligibile in cadrul proiectelor constand in:

  • Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente (de la furnizori de internet autorizati de catre ANCOM) – activitate obligatorie;
  • Achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.);
  • Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii unde se implementeaza proiectul si intre corpuri de cladire – daca apartin aceluiasi solicitant si sunt la aceeasi adresa postala);
  • Achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office;
  • Achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului – in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare electronica – activitate obligatorie;
  • Achizitionarea unui nume de domeniu nou ".ro" – in cazul in care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finantare;
  • Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica (de la furnizori autorizati – activitate obligatorie;
  • Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;
  • Informarea si publicitatea pentru proiect – activitate obligatorie.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate in cadrul proiectelor trebuie sa fie cuprinsa in intervalul 10.000 – 100.000 lei, contributia beneficiarului fiind de 10% pentru IMM-uri (inclusiv microintreprinderi si 5% pentru ONG-uri).

Aplicatiile pot fi depuse online pana la data de 29 iulie 2011 ora 14,30.

Informatii suplimentare despre aceasta Operatiune pot fi obtinute accesand pagina de internet a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, la adresa: http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162

Documente

POS CCE - IT