Lansare apel “Creșterea accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic: pacient cu accident vascular cerebral”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: “Creșterea accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic: pacient cu accident vascular cerebral”.

Finanțator: Autoritatea de Management a Programului Sănătate, prin Fondul Social European Plus – (FSE+) (contribuția UE) și bugetul de stat.

Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate;

Obiectivului de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

Obiectiv specific ESO4.11.

 • Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală.
 • Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Acțiunea C: Măsuri destinate creșterii accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic (ex. pacient cu AVC, etc), inclusiv a structurilor suport (ex. ambulanța/ SMURD; UPU; ATI etc) prin dezvoltarea instrumente de lucru, a unor mecanisme care să asigure abordarea integrată între structurile implicate și acțiuni de formare/ actualizare de competențe ale personalului implicat.

În cadrul prezentului apel va fi selectat pentru finanţare un singur proiect/beneficiar.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.001 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 15.000.000 euro.

Bugetul total alocat prin Programul Sănătate pentru prezentul apel este de 15 milioane de euro.

Categorii de solicitanți eligibili:

 • Unitate sanitară publică, cu activitate universitară, cu competențe în furnizarea de tratament acut al accidentului vascular cerebral (UAVCA) și care deține în structura internă:
 • O unitate/unități de terapie acută neurologică;
 • O secție de neurochirurgie;
 • Tehnici imagistice necesare (CT/CTA, RM/Angio – RM, Doppler trans-cranian).

Categorii de parteneri eligibili

Parteneri eligibili:

Unitate sanitară publică, cu activitate universitară, cu competențe în furnizarea de tratament acut al accidentului vascular cerebral și care deține în structura internă:

 • secție de neurochirurgie;
 • tehnici imagistice necesare (CT/CTA, RM/ Angio – RM, Doppler trans-cranian).

Pentru a fi eligibil, partenerul trebuie să demonstreze următoarele cerințe privind capacitatea operațională:

Cerințe structură unitate sanitară: în structura internă există minim 2 medici radiologi intervenționiști atestați sau medici cu atestat de neuroradiologie intervențională;

Cerințe dotări minime necesare:

 • angiograf mono sau biplan;
 • experiență dovedită în: elaborarea de protocoale/ ghiduri privind diagnosticul și tratamentul pacienților critici cu afecțiuni vasculare cerebrale acute;
 • organizarea de activități de formare a personalului medical de a răspunde și gestiona cazurile de pacienți critici cu patologie vasculară cerebrală acută.

ONG cu activitate relevantă pentru activitățile proiectului (ex. asociații profesionale relevante pentru tipologia programelor de formare avute în vedere – ex. Societatea de Neurologie din România, Societatea de Neuroradiologie intervențională, Societatea de Radiologie și Imagistică medicală etc.)

Universități publice de medicină și farmacie;

În cadrul acestui apel de proiecte, propunerile de proiecte depuse se vor implementa în mod obligatoriu în parteneriat, condiția minimă de eligibilitate fiind aceea de a avea în structura parteneriatului cel puțin 2 parteneri unități sanitare publice localizate în 2 regiuni de dezvoltare diferite, regiuni mai puțin de dezvoltate ale României, care îndeplinesc următoarele cerințe de capacitate operațională, anume:

 • Unitate sanitară publică, cu activitate universitară, cu competențe în furnizarea de tratament acut al accidentului vascular cerebral și care deține în structura internă: secție de neurochirurgie;
 • Tehnici imagistice necesare (CT/CTA, RM/ Angio – RM, Doppler trans-cranian);
 • Cerințe structură unitate sanitară: în structura internă există minim 2 medici radiologi intervenționiști atestați sau medici cu atestat de neuroradiologie intervențională;
 • Cerințe dotări minime necesare: angiograf mono sau biplan.

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea de instrumente de lucru cu scopul de a crește abilitățile și capacitățile profesionale ale personalului medical de a răspunde sau de a gestiona cazurile de pacienți critici cu patologie vasculară cerebrală acută
 • Dezvoltarea abilităților și capacităților profesionale ale personalului medical de a răspunde și gestiona cazurile de pacienți critici cu patologie vasculară cerebrală acută

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/interventii-dedicate-pacientului-critic-cu-patologie-vasculara-cerebrala-acuta/

Textul de mai sus se introduce pe pagina https://www.adrcentru.ro/category/ps-centru/ps-implementare/ps-ghiduri-lansate/.