Programul Sănătate: S-a publicat Ghidul solicitantului pentru “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie”

Perioada de depunere a proiectelor pentru Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie”: 12 ianuarie 2024, ora 12:00 – 30 aprilie 2024, ora 14:00

Solicitanți eligibili:

  1. Unități /structuri sanitare publice de obstetrică ginecologie
  2. Unitățile administrativ-teritoriale, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a.
  3. Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București și sectoarele Municipiului București, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a.
  4. Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a.
  5. Parteneriate între entitățile de la punctele a.- d.

Activități eligibile:

  • Extindere/ construcție nouă / modernizare/ reabilitare și dotare dedicate exclusiv unităților sanitare sau structurilor publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie de obstetrică ginecologie, inclusiv laboratoarele de analize medicale și de imagistică care deservesc unitățile sanitare/ structurile sanitare publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie de obstetrică ginecologie

Bugetul alocat apelului de proiecte: 32.000.000 euro

Valoarea grantului: Între 200.001 și 4.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Ghidul publicat este disponibil la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-ambulatorii-obstetrica-ginecologie/.