Rolul ADR Centru în gestionarea Programului Sănătate (PS)

Funcțiile delegate către ADR Centru de  Autoritatea de Management Program Sănătate prin Acordul Cadru de Delegare sunt următoarele:

  • Verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare/rambursare și plată, verificarea documentelor aferente furnizării de bunuri, prestării de servicii și a executării de lucrări cofinanțate, verificarea 100% a procedurilor de achiziții aferente contractelor de furnizare/servicii/lucrări transmise de beneficiari, din punct de vedere al respectării legislației privind achizițiile și al evitării conflictului de interese, verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a tranșelor de prefinanțare, efectuarea verificărilor la fața locului, în vederea stabilirii aspectelor privitoare la realitatea, regularitatea și legalitatea tuturor cheltuielilor efectuate de beneficiar, conform procedurilor operaționale aplicabile, etc.
  • Monitorizarea proiectelor în ce privește îndeplinirea indicatorilor, a atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în Cererea de Finanțare și anexele aferente, precum și a modului în care Beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate, conform procedurilor operaționale aplicabile, verificarea administrativă, din punct de vedere tehnic, a informațiilor din rapoartele de progres și de durabilitate elaborate, analizarea stadiului implementării proiectelor și inițierea, etc…