Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică . Solicitanții eligibili sunt reprezentați de Organismele Intermediare, Grupurile județene de lucru și Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului (ADTI VJ).

 Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare, începând cu data de 06.09.2023, respectiv până la data de 26.09.2023.

Recomandările și comentariile pe marginea ghidului pot fi transmise la adresa de e-mail: consultarepublica.ptj@mfe.gov.ro