Ghidul Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – Componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027 – formă revizuită

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management AM pentru Programul Tranziție Justă PTJ publică forma revizuită a ghidului solicitantului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027.

Perioada de consultare publică este 10 zile calendaristice, începând cu data de 21.08.2023, respectiv până la data de 31.08.2023, ora 17.00.

Cele două ghiduri puse anterior în consultare publică au fost comasate în cadrul acestei forme revizuite a ghidului solicitantului, fiind integrate comentariile din prima rundă de consultare publică, ghidul fiind adaptat la specificul PTJ 2021-2027, la modalitatea de funcționare a MYSMIS 2021, precum și la prevederile OUG 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările și comentariile pe marginea ghidului pot fi transmise la adresa de email: secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro .