Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a demarat procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Documentul are la baza definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundata a situatiei curente pe baza analizei socioeconomice si a analizei SWOT, precum si analiza contextului national si european. In cadrul Strategiei de Dezvoltare Regionala pentru perioada de programare 2014-2020 s-au identificat prioritatile de dezvoltare si s-au stabilit obiectivele specifice si domeniile prioritare de interventie. Prin cele sase axe prioritare identificate strategia se fundamenteaza pe o analiza a nevoilor reale din Regiunea Centru.

In prezent sunt disponibile consultarii publice, completarilor si feed-back-ului din partea actorilor regionali, patru axe prioritare din cele sase, documentele aflandu-se in lucru.

Axa prioritara 1. Dezvoltare urbana, dezvoltarea infrastructurii tehnice si sociale regionale

Cresterea coeziunii teritoriale a Regiunii Centru prin sprijinirea dezvoltarii urbane (atat a oraselor cu un nivel ridicat de dezvoltare cat si a oraselor confruntate cu problemele generate de restructurarile economice), prin dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, comunicatii, utilitati, energie) si a infrastructurii sociale (educatie, cercetare, sanatate, sociala) la nivelul Regiunii Centru.

Axa prioritara 2. Cresterea competitivitatii economice, stimularea inovarii

Cresterea competitivitatii economice a Regiunii Centru prin valorificarea mai buna a potentialului regional, prin stimularea inovarii si a economiei orientate spre cunoastere, prin dezvoltarea unor instrumente specifice (infrastructura de afaceri, de transfer tehnologic, clustere, retele de afaceri etc.) si prin crearea unui mediu atractiv pentru investitii.

Axa prioritara 3. Protectia mediului inconjurator, cresterea eficientei energetice, stimularea utilizarii surselor alternative de energie

Protectia mediului inconjurator, conservarea biodiversitatii, diminuarea efectelor schimbarilor climatice si prevenirea riscurilor naturale, extinderea utilizarii resurselor alternative de energie, imbunatatirea eficientei energetice in sectorul economic si in cel casnic.

Axa prioritara 4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii si silviculturii

Valorificarea superioara, intr-o maniera durabila, a potentialului agricol si silvic al regiunii, cresterea atractivitatii economice si sociale a localitatilor rurale din Regiunea Centru, reducerea decalajelor economice si sociale fata de localitatile din mediul urban.

Axa prioritara 5. Dezvoltarea turismului

Dezvoltarea turismului la nivel regional prin punerea in valoare a patrimoniului turistic natural si antropic, prin extinderea si modernizarea infrastructurii turistice, prin imbunatatirea si diversificarea serviciilor oferite precum si prin dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative si sprijinirea industriilor creative din Regiunea Centru.

Axa prioritara 6. Dezvoltarea resurselor umane, cresterea incluziunii sociale

Cresterea coeziunii sociale la nivelul Regiunii Centru prin dezvoltarea resurselor umane (extinderea accesului locuitorilor din Regiunea Centru la servicii de educatie, sanatate, sociale si ale administratiei locale, diversificarea si cresterea calitatii acestor servicii), prin facilitarea reinsertiei sociale a persoanelor dezavantajate social si prin contracararea efectelor declinului demografic.