Consultarea structurilor parteneriale de planificare cu privire la versiunea de lucru a PDR Centru 2021-2027

ADR Centru lansează spre consultarea structurilor parteneriale prima versiune a analizei socioeconomice și a analizei SWOT regionale, precum și propunerile pentru direcțiile și prioritățile strategice ale Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. PDR Centru este principalul document de planificare și programare la nivel regional, prin care se vor stabili viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare 2021-2027, direcțiile de acțiune și masurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul va avea ca anexă portofoliul de proiecte relevante la nivel regional. Observațiile și propunerile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise prin email la adresele: office@adrcentru.ro sau marius.duca@adrcentru.ro până la data de 31.01.2020.