Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Aprilie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Valul renovării – Renovare integrată clădiri publice (NOU!)
 2. Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (NOU!)
 3. Valul renovării: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale (NOU!)
 4. Valul renovării: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială (NOU!)
 5. Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (NOU!)
 6. Fondul local – Apel nelansat
 7. Sprijinirea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficientă în termoficarea urbană – Apel nelansat
 8. Sprijinirea investițiilor în construirea de capacități pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză – Apel nelansat
 9. Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat (NOU!)
 10. Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, aferente schemei de ajutor de stat notificată (NOU!)
 11. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – Apel nelansat
 12. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare – Apel nelansat
 13. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie – Apel nelansat
 14. Turism și cultură – Apel închis în data de 20.03.2022
 15. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență – Apel nelansat.

 

 1. Valul renovării – Renovare integrată clădiri publice (NOU!)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 2, Operațiunea B.1

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică)

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice centrale: ministere, organe de specialitate din subordinea/în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituții publice din subordinea/coordonarea Guvernului, ori a ministerelor, autorităţi administrative autonome, instituția prefectului
 • Autorități și instituții publice locale:

UAT (județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe, comune), Municipiul București +sectoarele

Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local/județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea UAT

 • Parteneriate între entitățile menționate

Activități eligibile:

 • Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente
 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizare sisteme tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen)
 • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale
 • Alte tipuri de lucrări
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
 • Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz

Valoarea grantului:

 • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

Prima rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022

A doua rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

 1. Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (NOU!)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 2, Operațiunea B.2

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică)

Solicitanți eligibili:

 • Autoritățile publice centrale: ministerele, organe de specialitate din subordinea/coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului/ ministerelor, autorităţile administrative autonome, instituția prefectului
 • Autoritățile și instituțiile publice locale:
 • UAT (județ, municipiu reședință de județ, municipiu), Municipiul București și sectoarele
 • Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale
 • Parteneriate între entitățile de mai sus, condiția să aparțină aceluiași județ

Activități eligibile:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată)
 • Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen)
 • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale
 • Alte tipuri de lucrări
 • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare/stație

Valoarea grantului:

 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp arie desfășurată, fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 500 Euro/mp arie desfășurată, fără TVA
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22 kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

Prima rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022

A doua rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

 1. Valul renovării: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale (NOU!)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.1

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică

Solicitanți eligibili:

UAT: comună, oraș, Municipiul București sectoarele

Activități eligibile:

 • Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente
 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; Utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
 • Alte tipuri de lucrări
 • Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz

Valoarea grantului:

 • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

Prima rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022

A doua rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

 1. Valul renovării: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială (NOU!)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.2

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Solicitanți eligibili:

UAT-uri din mediul rural și urban

Activități eligibile:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată)
 • Alte tipuri de lucrări

Valoarea grantului:

Cost unitar per componentă (bloc de locuințe) pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

Prima rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022

A doua rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr

 Back to top of page

 1. Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (NOU!)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.3

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică)

Solicitanți eligibili:

UAT: comună, oraș, Municipiul București sectoarele

Activități eligibile:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
 • Alte tipuri de lucrări
 • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație

Valoarea grantului:

 • Cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 250 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

Prima rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022

A doua rundă

 • Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

 1. Fondul local – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10

Obiectivul programului:

Susținerea transformării durabile urbane și rurale prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale

Solicitanți eligibili:

 • UAT și subdiviziunile UAT: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe, reprezentate prin consiliile județene
 • Parteneriate între UAT, care fac parte și din asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI), Consilii Județene, MDLPA

Activități eligibile:

I.1 – Mobilitate urbană durabilă, care conține patru investiții:

I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)

I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice

I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan

I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 1. Sprijinirea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în termoficarea urbană – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6

Obiectivul programului:

Contribuție la realizarea unei decarbonări adânci prin investiţii în unități/centrale de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin gaz natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh

Solicitanți eligibili:

 • Societăți (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform Legii nr. 31/1990 sau conform Legii 346/2004 cu obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în termoficarea urbană
 • UAT

 

Activități eligibile:

 • Achiziţionare instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea centralelor de cogenerare flexibile si de înaltă eficiență în termoficarea urbană, pe gaz
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare de înaltă eficiență în termoficarea urbană, aferente unităților de cogenerare construite/modernizate

Valoarea grantului:

Maximum 50.000.000 euro/proiect de investiții

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 1. Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6

Obiectivul programului:

Punere în funcţiune a capacității de minimum 100 MW de producție hidrogen verde în instalații de electroliză, cu cantitate generată estimată de cel puțin 10.000 de tone de hidrogen regenerabil până în 31 decembrie 2025

Solicitanți eligibili:

 • Operatori de productie, transport și distribuţie gaz natural
 • Întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare de energie electrică
 • Întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare/consumatoare de hidrogen
 • UAT, inclusiv asocieri/parteneriate formate din solicitanți menționați în categoriile enunțate
 • IMM și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate constituite în baza Legii nr. 31/1990 sau constituite conform legislației specifice statului membru provenient
 • Institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul energiei

Activități eligibile:

 • Achiziționare instalații/echipamente pentru construire capacități noi, inclusiv extinderea capacității de producție a hidrogenului verde
 • Capacitatea de stocare
 • Activități cu caracter general

Valoarea grantului:

Maximum 50.000.000 euro/proiect de investiții

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

 1. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat (NOU!)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6

Obiectivul programului:

Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, cu termen de finalizare a proiectelor, respectiv conectare la rețea – luna iunie 2024

Solicitanți eligibili:

Schema de ajutor de stat prin procedură de ofertare concurențială se adresează microîntreprinderilor, IMM, și întreprinderilor mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, cu activitate înscrisă în statutul societăţii, principală sau între altele, activitate privind producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți), corespunzătoare diviziunii 35: “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică și care au depus la Ministerul Energiei oferta înaintea demarării lucrărilor

Activități eligibile:

 1. Realizare capacităţi noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu/fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având maximum 20% din valoarea ajutorului de stat
 2. Realizare capacităţi noi de producere energie electrică din surse solare, cu/fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având maximum 20% din valoarea ajutorului de stat
 • Achiziționarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare
 • Construcții care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare

Nu sunt eligibile proiectele care propun doar capacitate de stocare – realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi de producție, cu/fără instalații de stocare integrate, acolo unde nu au existat până în prezent

Nu sunt eligibile proiectele propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse eoliene/solare și nici proiectele care vizează extinderea unor unități de producție de energie electrică

Valoarea grantului:

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:

Energie eoliană

1.300.000 Euro/MW- pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv)

650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

Energie solară

750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv)

425.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

Valoarea maximă a ajutorului 15.000.000 euro/întreprindere/proiect de investiții

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

31 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 1. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, aferente schemei de ajutor de stat notificată (NOU!)

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6

 Obiectivul programului:

Producţie majorată a energiei din surse regenerabile eoliene si solare prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, cu sau fără instalații de stocare integrate

Beneficiari eligibili:

Societăţile (IMM și intreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate în baza Legii nr.31/1990 sau constituite conform legislaţiei specifice din statul membru provenient, care au ca activitate și producerea de energie electrică (pentru comercializare sau consum propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat” clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică

Activități eligibile:

 • Achiziţionare instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară cu sau fără stocare
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare

Valoarea grantului:

Maximum:

 • 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană
 • 425.000 Euro/MW pentru energia solară

Contribuția beneficiarului:

Maximum 50%

Termen limită:

 • Data deschidere procedură: 31.03.2022, ora 10,00
 • Dată şi oră începere depunere de proiecte: 31.03.2022, ora 10,00
 • Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 30.04.2022, ora 17,00

Informații suplimentare se pot găsi și aici

 Back to top of page

 1. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția de finanțare I.19

Obiectivul programului:

Încurajarea și sprijinirea formării și certificării competențelor digitale avansate ai angajaților IMMurilor

Solicitanți eligibili:

 • Organizații/federații/confederații patronale/sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
 • asociații de întreprinderi ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională
 • camerele de comerț și industrie ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională

Activități eligibile:

Activitatea 1: Prezentare curriculă/e, design-ul de curs pentru îmbunătățirea gradului de cunoștințe/ competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-uri exclusiv în contextul sprijinului transformării digitale a IMM-urilor

Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesionala

Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale

Valoarea grantului:

Maximum: 1.000.000 euro

Un solicitant poate depune maxim 2 proiecte

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

 1. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare – Apel nelansat

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

 Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția de finanțare I8

 Obiectivul programului:

Atragere resurse umane înalt specializate din afara României în vederea recuperării decalajelor României față de media UE şi de țările din regiune

 Solicitanți eligibili:

Persoane fizice, cercetători din afara României, români/străini, pentru care începerea, continuarea sau revenirea la o carieră de cercetare în România reprezintă o alternativă viabilă

 Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu personalul:salarii și venituri asimilate salariilor, pentru cercetătorii, tehnicienii și alți membri ai personalului auxiliar dacă sunt angajați în proiect, contribuții aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora
 • cheltuieli cu logistica:
  • cheltuieli de capital: instrumentele și echipamentele utilizate în proiect și pe durata acestei utilizări. Dacă instrumentele/echipamentele nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate
  • achiziționare de materiale, consumabile și alte produse similare
  • cercetări contractuale, cunoștințe și brevete cumpărate/obținute cu licență din surse externe, și costuri de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru proiect
  • costuri de exploatare, suportate direct ca urmare a proiectului: cheltuieli pentru diseminare în regim ”acces deschis” a rezultatelor proiectului
 • cheltuieli de deplasare: maxim 2,5% din cheltuielile cu personalul/logistica
 • cheltuieli de regie:maxim 15% din cheltuielile cu personalul, cheltuielil/deplasare, exceptând valoarea imobilizărilor corporale

Valoarea grantului:

Maximum 8.900.000 RON

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

 1. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția de finanțare I9

Obiectivul programului:

Identificarea sursei de finanțare alternative pentru proiecte cu certificate de excelență în apelurile lansate prin Programul Orizont 2020 și Programul Orizont Europa, care permit implementarea proiectelor excepționale propuse de cercetători, impulsionând dezvoltarea carierelor acestora în instituții de cercetare din România

 Solicitanți eligibili:

Persoane fizice

 Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cercetător – salariu, alocația de mobilitate și alocația familială – și cheltuieli instituționale – costuri de cercetare, training și networking, management și regie

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont 2020, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max 4.880 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – 500 EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – max. 1.450 EUR brut lunar

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont Europa, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max. 5.080 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară menționat în Programul de lucru aferent competiției MSCA
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – 1.650 EUR brut lunar

Valoarea grantului:

 • Proiecte de tip „Burse individuale” („Individual Fellowship”) 141.768 euro brut pe o durată de 2 ani
 • Proiect de tip „Burse postdoctorale” („Postdoctoral Fellowships”) 149.568 euro brut pe o durată de 2 ani

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Termenul de lansare a competiției este 31.11.2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

 1. Turism și cultură – Apel închis în data de 20.03.2022

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11

Obiectivul programului:

Promovarea, modernizarea/reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în 12 rute, identificate în zonele de destinație optimă

Beneficiari eligibili:

Unitățile administrativ-teritoriale sau parteneriate între acestea

Persoanele juridice de drept privat (definite conform OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare), care au drepturi reale pentru care poate fi acordat dreptul de intervenție asupra obiectivului (avize/autorizație de construire)

Unitățile aparținând unui cult religios recunoscut în România

Organizațiile neguvernamentale

Persoane fizice

Consilii județene sau parteneriate între acestea                                                                   

Activități eligibile:

Cele 12 rute: ruta castelelor, ruta curiilor, ruta culelor, traseul gastronomiei tradiționale, ruta bisericilor fortificate, ruta bisericilor din lemn, ruta mănăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților, refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei, ruta satelor cu arhitectură tradițională.

 • Promovarea prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon
 • Restaurare/revitalizare/construire a unor obiective/situri în cazul a 10 rute, care pe baza valorii și unicității lor sunt parte componentă esențială a acestor rute

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Nespecificat

Ghid neactualizat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea creşterii durabile.

Solicitanți eligibili:                                                                                                           

 1. a) ministere de resort, singure sau în parteneriate interinstituţionale sau împreună cu autorităţi publice centrale/locale sau asociaţii de dezvoltare comunitare
 2. b) instituţii de învăţământ superior de stat şi autorităţi publice locale din municipii reşedinţă de judeţ, municipii şi oraşe, autorităţile publice central
 3. c) unităţile sanitare
 4. d) instituţiile de învăţământ superior de stat şi institute de cercetare-dezvoltare din România
 5. e) operatorii de apă şi canalizare
 6. f) autorităţile publice locale ale localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane
 7. g) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă
 8. h) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate
 9. i) instanţele de judecată, parchete etc.
 10. j) instituţiile şi autorităţile publice centrale
 11. k) Autoritatea pentru Digitalizarea României, autorităţile publice centrale şi locale

Activități eligibile:

Elaborare documentaţii tehnico-economice cu finanţare din bugetul de stat, prin ordonator principal de credite MIPE, pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în următoarele domenii:

 1. a) adaptarea la schimbări climatice
 2. b) mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme

industriale, investiţii în infrastructura educaţională

 1. c) domeniul sănătăţii
 2. d) cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/dotări independente
 3. e) apă-canalizare
 4. f) proiecte de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane
 5. g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de urgenţă prin extinderea reţelei

de subunităţi de intervenţie din structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă

 1. h) constituirea unor depozite regionale şi crearea stocurilor de materiale şi tehnică – inclusiv medicală, pentru gestionarea unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate scăzută generate de manifestarea riscurilor
 2. i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare
 3. j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi securităţii cibernetice
 4. k) proiecte de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale

Valoarea grantului:

În funcție de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestuia.

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Neprecizat

Informații suplimentare se pot găsi aici 

Back to top of page