Subprogramul Guvernamental „Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM”

Subprogramul Guvernamental „Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM” a fost elaborat cu scopul de a atrage investitii private in orasele care nu se regasesc in zonele de restructurare industriala, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 399/2001, sau in zonele declarate defavorizate. Acesta a fost aprobat prin HG 322/2003 modificata prin HG1652/2004.

Investitiile co-finantate in cadrul acestui Subprogram au ca efect diversificarea si imbunatatirea produselor si serviciilor realizate, precum si cresterea contributiei intreprinderilor mici si mijlocii la crearea de noi locuri de munca.

Fondurile alocate acestui Program s-au atribuit prin intermediula doua licitatii de proiecte. La nivelul Regiunii Centru au fost finantate un numar de 25 de proiecte cu o valoare totala a finantarii nerambursabile de 4.596.922,30 RON.